Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

5.

Život na poliach a lúkach

Olejniny a okopaniny

Ako vzniká tekuté zlato?

Stiahni

6./1.

Vnútorná stavba tela raslín a húb

Huby s plodnicou

Ako si byť istý (hubami)?

Stiahni

6./1.

Vnútorná stavba tela raslín a húb

Rastlinné telo ako celok

Aby rastliny prosperovali

Stiahni