Základná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

  1. Základná úroveň, ktorá umožňuje:
    • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
    • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
    • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
    • vzdelávanie učiteľov.
  2. Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje: