Administratívny a riadiaci personál projektu

Pracovná pozícia Meno E-mail Kontakt
Hlavný manažér projektu prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
generálny riaditeľ CVTI SR
jan.turna@cvtisr.sk 02 / 69 253 102
Manažér projektu  PhDr. Daniela Birová daniela.birova@cvtisr.sk +421 2 69253 136

+421 918 888 694

Vedúci projektovej kancelárie Ing. Stanislav Jursa stanislav.jursa@cvtisr.sk 02 / 69 253 165
Finančný manažér Mgr. Antónia Kaššovicová antonia.kassovicova@cvtisr.sk 02 / 69 253 172
Manažér publicity Ing. Eva Kalužáková

Mgr. Eva Vašková

eva.kaluzakova@cvtisr.sk

eva.vaskova@cvtisr.sk

02 / 69 253 182
0918 888 697
Manažér monitoringu Mgr. Vozák Martin martin.vozak@cvtisr.sk +421 2 69 253 235

Odborní pracovníci projektu

Pracovná pozícia Meno E-mail Kontakt
Koordinátor odborných aktivít pre ZŠ a SŚ Ing. Eva Kalužáková eva.kaluzakova@cvtisr.sk 02 / 69 253 182
0918 888 697
Koordinátor odborných aktivít pre VŠ doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc dusan.sveda@upjs.sk 055 /  23 41 290
Koordinátor odborných aktivít pre ŠVŠ RNDr.Boris Ďuriš boris.duris@cvtisr.sk 02 / 69 295 500
Odborný garant podaktivity 1.1. RNDr.Jozef Sekerák, PhD jozef.sekerak@upjs.sk 0904 431 644
0915 919 531
Odborný garant podaktivity 1.2.
odborný garant podaktivity 1.3. RNDr. Róbert Hajduk, PhD robert.hajduk@upjs.sk 055 / 23 412 85
0905 275 364
odborný garant podaktivity 1.4. doc.RNDr.Gabriela Andrejková, CSc. gabriela.andrejkova@upjs.sk 055 / 23 42 444
odborný garant podaktivity 1.5. RNDr. Róbert Hajduk, PhD robert.hajduk@upjs.sk 055 / 23 412 85
0905 275 364
odborný garant podaktivity 2.1. RNDr. Jozef Jirásek, PhD. jozef.jirasek@upjs.sk +421 55 234 2228
odborný garant podaktivity 2.2. doc.RNDr.Gabriela Andrejková, CSc. gabriela.andrejkova@upjs.sk 055 / 23 42 444
odborný garant podaktivity 2.3. RNDr. Róbert Hajduk, PhD robert.hajduk@upjs.sk 055 / 23 412 85
0905 275 364