Kontaky

Administratívny a riadiaci personál projektu

PRACOVNÁ POZÍCIA MENO email KONTAKT
Hlavný manažér projektu

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.           
generálny riaditeľ CVTI SR

02 / 69 253 102
Manažérka projektu
PhDr. Daniela Birová
+421 2 69253 136
+421 918 888 694
Hlavná finančná manažérka
Ing. Henrieta Bajusová, PhD.
Finančná manažérka
Mgr. Antónia Kaššovicová
+421 2 69253 176
Manažérka publicity

Ing. Eva Kalužáková

Mgr. Eva Vašková

02 / 69 253 182


0918 888 697
Manažér monitoringu
Mgr. Vozák Martin

Odborní pracovníci projektu

PRACOVNÁ POZÍCIA MENO email KONTAKT
Koordinátorka odborných aktivít pre ZŠ a SŚ
Ing. Eva Kalužáková

02 / 69 253 182
0918 888 697

Koordinátor odborných aktivít pre VŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc
055 / 23 41 290
Koordinátor odborných aktivít pre ŠVŠ
RNDr.Boris Ďuriš
02 / 69 295 500
Odborný garant podaktivity 1.1.
RNDr.Jozef Sekerák, PhD

0915 919 531

Odborný garant podaktivity 1.2.
Mgr. Beáta Fecková
055 / 23 412 83
Odborný garant podaktivity 1.3.
Mgr.Mária Babinčáková
055 / 23 412 85
Odborný garant podaktivity 1.4.
doc.RNDr.Gabriela Andrejková, CSc.
055 / 23 42 444
Odborný garant podaktivity 1.5.
Mgr.Mária Babinčáková
055 / 23 412 85
Odborný garant podaktivity 2.1.
RNDr. Jozef Jirásek, PhD
+421 55 234 2228
Odborný garant podaktivity 2.2.
doc.RNDr.Gabriela Andrejková, CSc.
055 / 23 42 444
Odborný garant podaktivity 2.3.
Mgr.Mária Babinčáková
055 / 23 412 85