Zoznam akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  Viac info TU

Workshopy učiteľov informatiky, matematiky, prírodných vied na ZŠ a SŠ

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov SŠ informatických tried.

Rozširujúce štúdium informatiky pre učiteľov ZŠ a SŠ.

Vzdelávanie vybraných učiteľov prebieha od 09/17 do 06/20. V rámci projektu sa neplánujú otvárať ďalšie skupiny.