INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL

Rozširujúce štúdium informatiky pre učiteľov ZŠ a SŠ.

Vzdelávanie vybraných učiteľov prebieha od 09/17 do 06/20. V rámci projektu sa neplánujú otvárať ďalšie skupiny.