Krízový scenár

V tomto dokumente uvádzame základné pravidlá, ktorých dodržiavanie môže výrazným spôsobom napomôcť ku kvalite vzdelávania počas obdobia karantény. Pri ich tvorbe sme vychádzali zo skúseností z predchádzajúcich období, ktoré sme získali pri realizácii Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. Storočie

Digitálne nástroje pre podporu online vzdelávania

Odpovede na 3 základné otázky: Ako budeme zdieľať materiály so žiakmi? Ako sa so žiakmi stretneme? Ako budeme žiakov hodnotiť, resp. ako získame spätnú väzbu?