Workshopy

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT

IT tábor

Letný pobytový tábor
zameraný na prírodné vedy, matematiku a informatiku 21.-27.8.2021

LSTM

Letné sústredenie talentovanej mládeže je sústredenie pre dievčatá a chlapcov, ktorí majú záujem o robotiku, elektroniku a programovanie. Sústredenie bude realizované vo vybranom rekreačnom zariadení na Slovensku. V rámci sústredenia žiaci absolvujú aktivity v oblasti nahrávania videa, spracovanie zvuku a obrazu, titulkovania a výroby vlastného filmu, programovanie a tvorba web stránok, výroba a programovanie robotov zo súčiastok Lega. 

IT čajovne

Popularizačné prednášky pre žiakov základných a stredných škôl smerované na motiváciu žiakov pre štúdium STEM. Aktuálne problémy, nové trendy a zaujímavé témy rozoberáme spolu s inšpiratívnymi ľuďmi z IT firiem a univerzít.

Konferencia IT v praxi

Konferencia pre žiakov stredných škôl z partnerských škôl.

Súťaž Palma

PALMA – Programovanie, Algoritmy, Matematika do ktorej pozývame aj vašich žiakov. PALMA je súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl.

Súťaž Palma Junior

PALMA junior je súťaž v programovaní v jazyku Python pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, prvého až tretieho ročníka stredných škôl a príslušných ročnikov osemročných gymnázií.

Online škola manažérskych a IT zručností 2021

Pre žiakov stredných škôl sme pripravili zaujímavý a bohatý program  v dňoch od 8. do 12. februára  prostredníctvom aplikácie MS Teams. Termín podávania prihlášok je do 31. januára.

ONLINE FRIday 2021 vo formáte podujatia Veda v meste

Pre žiakov stredných škôl sme pripravili zaujímavý a bohatý program v podobe 21 praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Webináre navyše prebiehajú v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.