Korešpondenčné matematické semináre

Korešpondenčné semináre sú matematické súťaže na báze matematickej olympiády určené pre žiakov základných a stredných škôl. Úlohy presahujú rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku a sú vyberané s dôrazom na rozvoj logického a kritického myslenia a algoritmizácie. Sú významným medzistupňom a neoddeliteľnou súčasťou pri vytváraní záujmu o informatiku.

Korešpondenčný matematický seminár poslaním dopĺňa vyučovací proces nadaného žiaka počas jeho štúdia na základnej a strednej škole. Riešenie neštandardných úloh podporuje u riešiteľov rozvoj kreativity, flexibility myslenia. Takýto ľudia majú vyššiu schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa požiadavkám, rýchlejšie nachádzajú riešenia problémových situácii, ľahšie nachádzajú neštandardne, efektívnejšie riešenia.

Dôležitou súčasťou korešpondenčných seminárov sú 5 dňové sústredenia pre najlepších riešiteľov korešpondenčnej časti. Nosnou časťou každého sústredenia sú aktivity odborného charakteru (prednášky, semináre a ďalšie odborné aktivity, ktoré majú rozšíriť vedomosti žiakov a realizujú sa v malých skupinkách, ktoré dávajú priestor na otázky, a prednášajúcemu umožňujú individuálny prístup k žiakom.

Inteligentná zábava pre „matematické hlavičky“ Malynár, Matik, STROM

V projekte sú realizované tri korešpondenčné matematické semináre:

Korešpondenčné matematické semináre v školskom roku 2020/2021
Názov CIEĽOVÁ SKUPINA WEB TERMÍN KONANIA PRIHLÁŠKA Fotogaléria
Malynár
žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl

1. séria: 29.03.2021
2. séria: 03.05. 2021

Matik
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl

1. séria: 29.03. 2021
2. séria: 03.05. 2021

STROM
žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl

1. séria: 22.03. 2021
2. séria: 26.04. 2021

Názov CIEĽOVÁ SKUPINA WEB TERMÍN KONANIA PRIHLÁŠKA Fotogaléria
Malynár
žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl

1. séria: 19.10. 2020
2. séria: 23.11. 2020

Matik
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl

1. séria: 19.10. 2020
2. séria: 23.11. 2020

STROM
žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl

1. séria: 12.10. 2020
2. séria: 16.11. 2020

Korešpondenčné matematické semináre v školskom roku 2019/2020
Názov CIEĽOVÁ SKUPINA WEB TERMÍN KONANIA PRIHLÁŠKA Fotogaléria
Malynár
žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl

1. séria: 6.4. 2020
2. séria: 4.5. 2020

Matik
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl

1. séria: 6.4. 2020
2. séria: 4.5. 2020

STROM
žiaci 1. – 4.ročníka stredných škôl

1. séria: 30.3. 2020
2. séria: 27. 4. 2020

Názov CIEĽOVÁ SKUPINA WEB TERMÍN KONANIA PRIHLÁŠKA Fotogaléria
Malynár
žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl

1. séria: 21.10. 2019
2. séria: 25. 11. 2019

1. séria: 25.3.2019
2. séria: 29.4.2019

Matik
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl

1. séria: 21.10. 2019
2. séria: 25. 11. 2019

1. séria: 25.3.2019
2. séria: 29.4.2019

STROM
žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl

1. séria: 28.10. 2019
2. séria: 02. 12. 2019

1. séria: 18.3.2019
2. séria: 24.4.2019

Každý seminár má počas školského roka svoju zimnú a letnú časť zakončenú sústredením. Výber žiakov na sústredenia (2x ročne pre každý matematický seminár) je realizovaný na základe výsledkov jednotlivých seminárov. Sú otvorené žiakom všetkých základných a stredných škôl.

Každý zo seminárov má svoje pravidlá, ktoré nájdete na stránke seminára v časti Pravidlá. Pre zaradenie medzi riešiteľov seminára je potrebné sa prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky.

Riešenia zverejnených úloh účastníci súťaže zasielajú poštou alebo prostredníctvom web rozhrania do vopred stanoveného termínu. Organizátori riešenia opravia, ohodnotia bodmi a zašlú poštou alebo cez web rozhranie späť riešiteľom. Okrem toho pripravia vzorové riešenia úloh, ktoré varujú pred častými chybami a vysvetľujú jednoduché a pekné spôsoby, akými sa dá pri počítaní postupovať.

Pokyny pre účastníkov 

„Pre najlepších budú vo februári a v júni (Malynár, Matik), respektíve vo februári a septembri (STROM) organizované 5 dňové pobytové sústredenia hradené z projektu.“
 

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Babinčáková
sutaze@itakademia.sk,
telefón: +421 55 234 1285;
mobil: +421 905 275 364