IHRA

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. V rámci súťaže môžete hru prezentovať a stretnúť sa s ďalšími nadšencami. Odborná komisia hodnotí vytvorené hry. Súťaž, konaná raz ročne, je otvorená všetkým žiakom základných a stredných škôl, ktorí o ňu prejavia záujem a zapoja sa do tvorby hry ktorú odovzdajú. Predpokladané zapojenie je každoročne spolu minimálne 20 tímov (tím je zložený priemerne z 3 členov) z celého Slovenska.

Názov Cieľová skupina Web Termín Pravidlá
IHRA
žiaci ZŠ a SŠ
Registrácia do 28.02.2021

Odosielanie súťažných hier do 31.03.2021