ECDL - European Computer Driving Licence

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19: Sprístupňujeme študijné materiály pre 8 modulov ECDL.  Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie žiakov a učiteľov stredných škôl je dočasne pozastavené.

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

IT Asociácia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov podpísali memorandum, v ktorom odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.
Viac informácií o systéme ECDL je možné nájsť na: https://www.ecdl.sk/
Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame v rámci projektu pre žiakov a učiteľov stredných škôl a študentov vysokých škôl všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a štyri zo šiestich dostupných modulov skupiny modulov Standard (rozšírenie základu), ktorých sylaby nájdete na https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby.

Skupina modulov Base (základné moduly)

M2 Základy práce s počítačom / Computer Essentials

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M2

M3 Spracovanie textu / Word Processing

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M3

M4 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets)

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M4

M7 Základy práce online / Online Essentials

M7 Základy práce online / Online Essentials

Skupina modulov Intermediate/Standard (rozšírenie základu)

M5 Používanie databáz / Using Databases

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M5

M6 Prezentácia / Presentation

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M6

M9 Práca s obrázkami a grafikou / Image Editing

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M9

M12 Bezpečnosť pri práci s IKT / IT Security

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M12

Medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate), ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach, je dvojjazyčný – v slovenskom a v anglickom jazyku – a má neobmedzenú platnosť, je možné v rámci projektu získať bezplatne.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 2000 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.