Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Kedy:
3. november 2021 @ 08:00 – 16:00
2021-11-03T08:00:00+01:00
2021-11-03T16:00:00+01:00
Kde:
prezenčne, Laboratórium SA1L82b
UPJŠ
Jesenná 5
04154 Košice - Sever
Kontakt:
Mgr. Mária Babinčáková / Katarína Kozelková, doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), videoanalýza pohybov (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (ikonografické modelovanie), ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne: