Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Kedy:
6. október 2021 @ 13:00 – 17:30
2021-10-06T13:00:00+02:00
2021-10-06T17:30:00+02:00
Kde:
video-konferencia
UPJŠ
Virtuálna učebňa 1
on-line vzdelávanie cez internet
Kontakt:
Mgr. Mária Babinčáková / RNDr. Ivana Slepáková, PhD., RNDr. Anna Mišianiková, PhD., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PaedDr. Andrea Lešková, PhD.

Vzdelávanie bude zamerané na počítačom podporované meranie, spracovanie dát a analýzu obrazovej informácie. Využije sa práca PC, s tabletom, digitálnymi mikroskopmi, interaktívne hlasovanie a ďalšie prístupné technológie. Využitie bude preukázané napr. na témach: Stavba tela nekvitnúcich rastlín (váženie digitálnou váhou, cloudové zdieľanie a spracovanie údajov, analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Povrch tela stavovcov (analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Výživa a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchanie živočíchov a človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Vylučovanie (interaktívne hlasovanie, bádateľsky orientovaná výučba), Živočíchy v okolí ľudských sídiel (práca s aplikáciami pre tablet, bádateľsky orientovaná výučba).

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne: