Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Kedy:
21. október 2021 @ 08:30 – 15:30
2021-10-21T08:30:00+02:00
2021-10-21T15:30:00+02:00
Kde:
prezenčne, Laboratórium SA1L82b
UPJŠ
Jesenná 5
04154 Košice - Sever
Kontakt:
Mgr. Mária Babinčáková / Katarína Kozelková, doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), analýzu videozáznamu (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie a tvorba jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (dynamické modelovanie) ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

 

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

  • V prípade potreby kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk.
  • Termín registrácie Od: 23.08.2021 (10:08) Do: 22.09.2021 (23:59)