Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ, (UPJŠ)

Kedy:
28. október 2021 @ 10:00 – 15:00
2021-10-28T10:00:00+02:00
2021-10-28T15:00:00+02:00
Kde:
virtuálna učebňa - videokonferencia
UPJŠ
Kontakt:
Mgr. Mária Babinčáková / Ing. Angelika Hanesz, RNDr. Danka Bruothová, PhD.

Vzdelávací program Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ bude zameraný na v súčasnosti veľmi populárnu oblasť informatiky –programovateľné mikroprocesorom riadené systémy. Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne: