Rozširujúce štúdium informatiky (UPJŠ)

Kedy:
22. október 2021 @ 09:00 – 17:00
2021-10-22T09:00:00+02:00
2021-10-22T17:00:00+02:00
Kde:
prezenčne, SA1C03
UPJŠ
Jesenná 5
04001 Košice - Sever
Kontakt:
Mgr. Mária Babinčáková / Ján Guniš, Ľubomír Šnajder, RNDr. Peter Gurský, PhD., Stanislav Krajči, Rastislav Krivoš-Belluš, doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD., Gabriela Andrejková, Pavol Sokol

Informatika sa v rôznych formách povinných a voliteľných predmetov a krúžkov postupne rozšírila zo stredných škôl aj na 2. a 1. stupeň ZŠ. Reálne však tento predmet veľmi často vyučujú informatici – amatéri alebo nadšenci pre prácu s počítačmi, ktorí naň nemajú kvalifikáciu a často ani požadované a primerané odborné znalosti. Predkladaný vzdelávací program je preto významným krokom k vytvoreniu priestoru a príležitosti pre týchto učiteľov získať kvalitné a moderné informatické vzdelanie a dosiahnuť odbornú a didaktickú úroveň kvalifikovaných učiteľov informatiky, ktorí dokážu iniciovať a riadiť moderný konštruktívny poznávací proces, v ktorom žiaci rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť, a tiež samostatné, kritické a zodpovedné rozhodovanie, rozvoj svojej tvorivosti a ďalších vyšších poznávacích funkcií. Takto vzdelaný absolvent bude na svojej škole v mnohých prípadoch pôsobiť ako inovátor, ktorý zapája do nových foriem učenia a učenia sa aj ďalších kolegov a pomáha na škole rozvíjať informatické vzdelávanie.

  • Cieľová skupina: Učitelia základných a stredných škôl
  • Registrácia: Od: 01.08.2020 (00:00) Do: 13.08.2020 (00:00)