Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Kedy:
6. október 2021 @ 08:00 – 16:00
2021-10-06T08:00:00+02:00
2021-10-06T16:00:00+02:00
Kde:
prezenčné, Školiaca miestnosť CCVlab, m. č. 40, prízemie
UPJŠ
Jesenná 5
04154 Košice - Sever
Kontakt:
Mgr. Mária Babinčáková / RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD., prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch. 

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne: