GYMNÁZIA

ZOZNAM GYMNÁZIÍ PRE VYBAVENIE IT SCIENCE LABORATÓRIAMI

na základe získaných bodov podľa dotazníkov v abecednom poradí

(schválený na zasadnutí Riadiacej rady projektu dňa 6.6.2017)

Gymnázium A.S., J.A Komenského 18, Banská Bystrica

Spojená škola Juraja Heni, Slovenská 5, Bardejov

Gymnázium J.CH., Štúrova 13, Brezno

Gymnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo

Gymnázium, Alejová 1, Košice-Juh

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice-Západ

Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Gymnázium V.Paulinyho T, Malá hora 3, Martin

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

Piaristické gymnázium – PSŠ, Piaristická 6, Nitra

Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava

Gymnázium, Študentská 4, Snina

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník

Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava

Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou

Gymnázium Ľ.Š., Hronská 1467/3, Zvolen

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

 

V prípade, ak v procese zazmluvňovania sa niektorá z vyššie uvedených škôl nezaviaže splniť stanovené podmienky pre vybavenie IT Science laboratóriom, bude oslovená ďalšia škola v poradí podľa počtu získaných bodov:

 

Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves

Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

Gymnázium M.R., Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice-Nad Jazerom

Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice-Západ

PSŠ F.Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Premonštrátske gymnáziu, Kováčska 28, Košice-Staré Mesto

Gymnázium Á. Vámberyho, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda

Gymnázium sv. F. Assis., Kláštorská 24, Levoča

Gymnázium A.H.Š., Školská 21, Veľký Krtíš

Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová

Gymnázium I.K., P. Hostinského 3, Rimavská Sobota

Gymnázium J. Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce

Gymnázium P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Gymnázium J. Fándlyho, Školská 3, Šaľa

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

Spojená škola sv.J.Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice-Vyšné Opátske

Cirkevné gymnázium, M. R. Štefánika 9, Trebišov

Gymnázium, Školská 26, Vráble

Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Gymnázium J. F.- Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš

Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice-Staré Mesto

Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď

Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Gymnázium H.S. s VJM, Biskupa Királya 5, Komárno

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok

Gymnázium L.Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica

Gymnázium sv. Fr. z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice-Juh

Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica

Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce

Gymnázium pri ESŠ, M. R. Štefánika 17, Martin

Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo

Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice-Staré Mesto

 

ZOZNAM ĎALŠÍCH GYMNÁZIÍ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

v abecednom poradí

Gymnázium, Jiráskova 12, Bardejov

Cirkevná spojená škola – GYM, Jiráskova 5, Bardejov

Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca

Gymnázium, Štúrova 849, Detva

Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín

Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Gymnázium sv. E. Steinovej, Charkovská 1, Košice-Dargovských hrdino

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice-Sever

Spojená škola -Gymnázium. sv.KM, Čordákova 50, Košice-Sídlisko KVP

Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešáková 1, Košice-Staré Mesto

Gymnázium a Základná škola s VJM, Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto

Gymnázium, Poštová 9, Košice-Staré Mesto

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto

Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice-Západ

Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Gymnázium A.S., M. R. Štefánika 8, Krupina

Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske

Cirkevné gymnázium P. U. Olivu, Dlhé hony 3522/2, Poprad

Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov

Gymnázium, Javorová 5, Rajec

Gymnázium M.K., Vl. Clementisa 1166/21, Revúca

Súkromné gymnázium, Bystrická cesta 174/5, Ružomberok

Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov

Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves

Gymnázium pri SŠ, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice

Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

Gymnázium-Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany