Workshopy

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken (3D skener, 3D pero), open platforma Arduino – programovanie, robotická Lego stavebnica Mindstormers – návrh jednoduchých autonómnych systémov, stavebnice jednoduchých elektronických obvodov. Cieľom je prebudiť u žiakov záujem v uvedených oblastiach a podporiť ďalšie mimoškolské aktivity. Workshopy budú realizované formou výjazdov do regiónov alebo  priamo v priestoroch ŠVS (školských výpočtových stredísk) a partnerov projektu.

Archív workshopov,ktoré sa uskutočnili počas projektu nájdete na http://itakademia.sk/workshopy-archiv/

Bezplatné worshopy, ktoré žiakov zoznámia žiakov s digitálnymi technológiami

 

Organizátor Téma Termín Konania Kapacita Termín Prihlasovania Miesto konania Cieľová skupina Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 13.11.2019 11:55-13:55 15 23.9.19-5.11.19 Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci , Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 13.11.2019 9:50-11:50 15 23.9.19-5.11.19 Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci , Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 23.10.2019 10:20-12:20 15 23.9.19-15.10.2019 Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kremnica žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 16.10.2019 11:50-13:50 20 19.9-30.9.2019 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 16.10.2019 9:45-11:45 20 19.9-30.9.2019 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 20.11.2019
(09:00 – 11:00)
10 – 20 14.10.2019 III. Základná škola
Sadová 620, 90501 Senica
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 25.10.2019
(09:00 – 11:00)
10 – 20 14.10.2019 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Bernoláková 14, 92101 Piešťany
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 18.10. 2019
(10:00 – 12:00)
10 – 20 14.10.2019 Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku
Školská 252, 91332 Dolná Súča
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 16.10. 2019
(11:10 – 13:10)
10 – 20 14.10.2019 Základná škola
Domaniža 103, 01816 Domaniža,
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS MI 3D – Tlač 23.10. 2019 (9:00 – 11:00) 20 20.10. 2019 Gymnázium Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce, Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS MI 3D – Tlač 23.10. 2019 (12:00 – 14:00) 20 20.10. 2019 Gymnázium Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce, Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 20.9.19 9:30-11:30 20 17.7-17.9.2019 Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec-učebňa žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 20.9.19 11:40-13:40 20 17.7-17.9.2019 Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec-učebňa žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 2.10.19 10:35-12:35 20 5.9-30.9.2019 Gymnázium Jána Chalúpku, Štúrova 13, Brezno-učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 2.10.19 8:30-10:31 20 5.9-30.9.2019 Gymnázium Jána Chalúpku, Štúrova 13, Brezno-učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 3.10 8:30-10:30 20 5.9.19-30.9.2019 Základná škola s materskou školou , Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 3.10 10:35-12:35 20 5.9.19-30.9.2019 Základná škola s materskou školou , Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 8.10 9:45-11:45 20 16.9-2.10.2019 Gymnázium M.Kukučína, Vl.Clementisa 1166/21, Revúca-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 8.10 11:50-13:50 20 16.9-2.10.2019 Gymnázium M.Kukučína, Vl.Clementisa 1166/21, Revúca-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS MI 3D – Tlač 02.10.2019 (14:00)
02.10.2019 (16:00)
20 Sabinov
Námestie slobody 100 (Učebňa 1)
žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 23.09.2019 (09:00)
23.09.2019 (11:00)
15 Omšenie 629 (Učebňa 1) žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 25.09.2019 (09:00)
25.09.2019 (11:00)
15 Bernoláková 14 (SVS-PN) žiaci ZŠ a SŠ Prihláška