Workshopy

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken (3D skener, 3D pero), open platforma Arduino – programovanie, robotická Lego stavebnica Mindstormers – návrh jednoduchých autonómnych systémov, stavebnice jednoduchých elektronických obvodov. Cieľom je prebudiť u žiakov záujem v uvedených oblastiach a podporiť ďalšie mimoškolské aktivity. Workshopy budú realizované formou výjazdov do regiónov alebo  priamo v priestoroch ŠVS (školských výpočtových stredísk) a partnerov projektu.

Archív workshopov,ktoré sa uskutočnili počas projektu nájdete na http://itakademia.sk/workshopy-archiv/

Bezplatné worshopy, ktoré žiakov zoznámia žiakov s digitálnymi technológiami