Workshopy

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken (3D skener, 3D pero), open platforma Arduino – programovanie, robotická Lego stavebnica Mindstormers – návrh jednoduchých autonómnych systémov, stavebnice jednoduchých elektronických obvodov. Cieľom je prebudiť u žiakov záujem v uvedených oblastiach a podporiť ďalšie mimoškolské aktivity. Workshopy budú realizované formou výjazdov do regiónov alebo  priamo v priestoroch ŠVS (školských výpočtových stredísk) a partnerov projektu.

Workshopy pripravované v šk.roku 2018/2019

Organizátor Téma Termín Miesto konania Cieľová skupina Prihláška
UPJŠ Kybernetická kriminalita Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice žiaci SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač 26.09.2018 (09:00)
26.09.2018 (11:00)
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač 19.09.2018 (09:00)
19.09.2018 (11:00)
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ

Workshopy zrealizované v šk.roku 2017/2018

Organizátor Téma Miesto konania Cieľová skupina
UPJŠ Top bezpečnostné hrozby Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce žiaci SŠ
UPJŠ Kybernetická kriminalita Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice – Staré Mesto žiaci SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Topoľovka 1, Topoľovka žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, Palín žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Školská 389, Sačurov žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355, Budkovce žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Komenského 6, Sobrance žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Komenského 6, Sobrance žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola, Školská 4, Vrbové žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210, Pastuchov žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210, Pastuchov žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ