Počas projektu boli zrealizované nasledovné workshopy.

Workshopy zrealizované v šk.roku 2019/2020

Organizátor Téma Termín Konania Kapacita Termín Prihlasovania Miesto konania Cieľová skupina Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 13.11.2019 11:55-13:55 15 23.9.19-5.11.19 Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci , Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 13.11.2019 9:50-11:50 15 23.9.19-5.11.19 Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci , Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 23.10.2019 10:20-12:20 15 23.9.19-15.10.2019 Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kremnica žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 16.10.2019 11:50-13:50 20 19.9-30.9.2019 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 16.10.2019 9:45-11:45 20 19.9-30.9.2019 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 20.11.2019
(09:00 – 11:00)
10 – 20 14.10.2019 III. Základná škola
Sadová 620, 90501 Senica
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 25.10.2019
(09:00 – 11:00)
10 – 20 14.10.2019 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Bernoláková 14, 92101 Piešťany
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 18.10. 2019
(10:00 – 12:00)
10 – 20 14.10.2019 Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku
Školská 252, 91332 Dolná Súča
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 16.10. 2019
(11:10 – 13:10)
10 – 20 14.10.2019 Základná škola
Domaniža 103, 01816 Domaniža,
žiaci ZŠ Prihláška
ŠVS MI 3D – Tlač 23.10. 2019 (9:00 – 11:00) 20 20.10. 2019 Gymnázium Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce, Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS MI 3D – Tlač 23.10. 2019 (12:00 – 14:00) 20 20.10. 2019 Gymnázium Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce, Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 20.9.19 9:30-11:30 20 17.7-17.9.2019 Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec-učebňa žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 20.9.19 11:40-13:40 20 17.7-17.9.2019 Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec-učebňa žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 2.10.19 10:35-12:35 20 5.9-30.9.2019 Gymnázium Jána Chalúpku, Štúrova 13, Brezno-učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 2.10.19 8:30-10:31 20 5.9-30.9.2019 Gymnázium Jána Chalúpku, Štúrova 13, Brezno-učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 3.10 8:30-10:30 20 5.9.19-30.9.2019 Základná škola s materskou školou , Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 3.10 10:35-12:35 20 5.9.19-30.9.2019 Základná škola s materskou školou , Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 8.10 9:45-11:45 20 16.9-2.10.2019 Gymnázium M.Kukučína, Vl.Clementisa 1166/21, Revúca-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
SVŠ BB 3D – Tlač 8.10 11:50-13:50 20 16.9-2.10.2019 Gymnázium M.Kukučína, Vl.Clementisa 1166/21, Revúca-Učebňa 1 žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS MI 3D – Tlač 02.10.2019 (14:00)
02.10.2019 (16:00)
20 Sabinov
Námestie slobody 100 (Učebňa 1)
žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 23.09.2019 (09:00)
23.09.2019 (11:00)
15 Omšenie 629 (Učebňa 1) žiaci ZŠ a SŠ Prihláška
ŠVS PN 3D – Tlač 25.09.2019 (09:00)
25.09.2019 (11:00)
15 Bernoláková 14 (SVS-PN) žiaci ZŠ a SŠ Prihláška

Workshopy zrealizované v šk.roku 2018/2019

Organizátor Téma Termín Miesto konania Cieľová skupina
UPJŠ Kybernetická kriminalita Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice žiaci SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač 26.09.2018 (09:00)
26.09.2018 (11:00)
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač 19.09.2018 (09:00)
19.09.2018 (11:00)
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ

Workshopy zrealizované v šk.roku 2017/2018

Organizátor Téma Miesto konania Cieľová skupina
UPJŠ Top bezpečnostné hrozby Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce žiaci SŠ
UPJŠ Kybernetická kriminalita Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice – Staré Mesto žiaci SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Topoľovka 1, Topoľovka žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, Palín žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Školská 389, Sačurov žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355, Budkovce žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Komenského 6, Sobrance žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Komenského 6, Sobrance žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola, Laborecká 66, Humenné žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS MI 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Michalovce, Okružná 3657 žiaci ZŠ a SŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola, Školská 4, Vrbové žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210, Pastuchov žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210, Pastuchov žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ
ŠVS PN 3D – Tlač Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14 žiaci ZŠ