Workshopy

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken (3D skener, 3D pero), open platforma Arduino – programovanie, robotická Lego stavebnica Mindstormers – návrh jednoduchých autonómnych systémov, stavebnice jednoduchých elektronických obvodov. Cieľom je prebudiť u žiakov záujem v uvedených oblastiach a podporiť ďalšie mimoškolské aktivity. Workshopy boli realizované formou výjazdov do regiónov alebo  priamo v priestoroch ŠVS (školských výpočtových stredísk) a partnerov projektu. 

V období proti pandemických opatrení sú zabezpečované online. V roku 2021 sú zamerané na kreatívne a kritické myslenie, prezentačné a digitálne zručnosti a iné .

Názov Cieľová skupina Termín Čas konania Prihlasovanie
žiaci stredných škôl (podmienka minimálne 18 rokov)
08.06.2021
14:00 - 19:00
žiaci 2. - 4. ročníka SŠ(ekvivalent OG)
01.06.2021
14:30 - 16:30
žiaci SŠ (ekvivalent OG)

08.04.2021

16:00 - 19:00
žiaci SŠ (ekvivalent OG)

19.04.2021
25.03.2021

16:00 - 19:00
"Kritické myslenie v praxi: Ako sa vyznať v informačnom chaose? " -Miroslava Kuľková
žiaci ZŠ (ekvivalent OG)

22.03.2021
25.03.2021

16:00 - 18:00
žiaci ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)

25.02.2021
04.03.2021
11.03.2021
18.03.2021
25.03.2021

15:00 - 17:00
New Generation of Founders - workshop Kreatívneho myslenia - Design Thinking
žiaci stredných škôl (podmienka minimálne 18 rokov)
04.02.2021
14:00 - 19:00
Prihláška
New Generation of Founders - workshop Kreatívneho myslenia - Design Thinking
žiaci stredných škôl (podmienka minimálne 18 rokov)
05.12.2020
10:00 - 15:00
Prihláška