Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  Vás pozývame stretnutie neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl, ktoré sa bude konať dňa 14. februára 2019 (vo štvrtok) v čase 9:00 – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11 v Košiciach v posluchárni RB0A5.

Boli by sme radi, keby ste toto stretnutie využili na zváženie svojho záujmu o partnerstvo v rámci projektu IT Akadémia (https://itakademia.sk).

Program:

8.00 – 9.00              Prezentácia účastníkov

9.00 – 10.30           1. blok programu

Otvorenie

Aktuálny stav riešenia projektu – prehľad výstupov aktivít projektu

Skúsenosti  z realizácie aktivít v predmetoch

10.30 – 11.00        Prestávka

11.00 – 12.30        2. blok programu

Skúsenosti s projektom na vybraných  ZŠ a SŠ – koordinátor, riaditeľ školy

Plnenie záväzkov, opatrenia na ich realizáciu, podpora zo strany projektového tímu, harmonogram aktivít do konca školského roku

12.30 – 13.00        Prestávka

13.00 – 14:30       3. blok programu

Okrúhle stoly:

  • Partnerské SŠ a ZŠ vybavené IT ScienceLab
  • Partnerské ZŠ a SŠ bez IT ScienceLab
  • ZŠ a SŠ so záujmom o partnerstvo s IT Akadémiou

Prosíme Vás, aby ste sa do 6. februára 2019 (streda) do 13.00 hod. prihlásili na toto stretnutie registráciou na stránke:

http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/528273?lang=sk

Tešíme sa na Vašu účasť,