Výsledky súťaže IHRA 2019

Výsledné poradie účastníkov v kategórii Z (základné školy)

  1. miesto:  Eduard Fekete (Gymnázium Alejová v Košiciach)
  1. miesto:  Martin Šamaj, Matej Pučko, Zuzana Mareková (ZŠ Kubranská Trenčín)
  1. miesto:  Tomáš Varga, Lukáš Jenčík (Gymnázium Gelnica)
Svoj hru EdArena som vytvoril preto, aby som mohol súperiť s kamarátom, kto z nás dosiahne vyšší level a aby hra bola aj zábavná. Nakoľko by som vylepšenú verziu hry chcel rozšíriť, hra je v angličtine. Počas hry Vás sprevádza kráľ arény, ktorý Vám poskytuje rady pre úspešné zvládnutie levelu.
Eduard Fekete
Výherca kategórie Z

Výsledné poradie účastníkov v kategórii S (stredné školy)

  1. miesto:   Matej Bačo, Adam Kaša, Marko Buxar (SOŠ Ostrovského 1, Košice)
  1. miesto:   Matúš Semančík, Ivona Irhová, Sophia Petra Krišáková (Gymnázium Spišská Stará Ves 
  1. miesto:  Martin Vlček (SPŠE Košice)