Deň otvorených dverí:(predstavenie projektu ITA + Amavet)​