Veda v meste

Stretnutia s prírodnými vedami, matematikou a informatikou vo vybraných mestách po celom Slovensku určené pre žiakov základných a stredných škôl. V rámci podujatia budú realizované tri prednášky, respektíve workshopy. Navyše stretnutia budú obohatené aj stánkami s vedeckými aktivitami pre žiakov základných a stredných škôl a aktivity pre propagáciu IT medzi dievčatami. Koncept aktivity „Veda v meste“ je tak postavený na dvojstrannom význame aktivity pre niektorých účastníkov. Program bude prostredníctvom otvorených prednášok zameraný na žiakov. Tým chceme ukázať možnosti a výhody štúdia a uplatnenia sa v oblasti prírodných vied, informatiky, matematiky a technických smerov. Navyše vďaka tejto aktivite budeme prezentovať ostatné aktivity projektu určené pre žiakov základných a stredných škôl.

Názov Cieľová skupina Termín Čas konania Miesto konania Informácie Prihlasovanie
PANEL STORY – prezentácia študentských IT projektov
Na akých zaujímavých projektoch pracujú študenti FRI?
žiaci stredných škôl 6.2.2019 od 9:00 konferenčné centrum (RC009)na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline Bližšie informácie Prihláška
FRIday 2018 – študuj budúcnosť
Prečo sa oplatí študovať informatiku, IT a manažment?
žiaci stredných škôl 7.12.2018 9:00 – 14:00 konferenčné centrum (RC009) na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline Bližšie informácie Prihláška
Veda v meste-
„Stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými
a technickými vedami“
žiaci stredných škôl 26.11.2018 9:00 – 12:00 Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice Bližšie informácie Prihláška
Veda v meste – Vedecký jarmok široká verejnosť 13.3.2018 Bližšie informácie Prihláška
Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať široká verejnosť 15.3.2018 Bližšie informácie Prihláška
Virtuálna realita, Internet vecí, robotika a počítačové simulácie široká verejnosť 13.3.2018 Bližšie informácie Prihláška