Veda v meste

Stretnutia s prírodnými vedami, matematikou a informatikou vo vybraných mestách po celom Slovensku určené pre žiakov základných a stredných škôl. V rámci podujatia budú realizované tri prednášky, respektíve workshopy. Navyše stretnutia budú obohatené aj stánkami s vedeckými aktivitami pre žiakov základných a stredných škôl a aktivity pre propagáciu IT medzi dievčatami. Koncept aktivity „Veda v meste“ je tak postavený na dvojstrannom význame aktivity pre niektorých účastníkov. Program bude prostredníctvom otvorených prednášok zameraný na žiakov. Tým chceme ukázať možnosti a výhody štúdia a uplatnenia sa v oblasti prírodných vied, informatiky, matematiky a technických smerov. Navyše vďaka tejto aktivite budeme prezentovať ostatné aktivity projektu určené pre žiakov základných a stredných škôl.

Súťaž Cieľová skupina Termín Informácie
Veda v meste – Vedecký jarmok široká verejnosť 13.3.2018 Bližšie informácie
Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať široká verejnosť 15.3.2018 Bližšie informácie
Virtuálna realita, Internet vecí, robotika a počítačové simulácie široká verejnosť 13.3.2018 Bližšie informácie