Veda v meste

Stretnutia s prírodnými vedami, matematikou a informatikou vo vybraných mestách po celom Slovensku určené pre žiakov základných a stredných škôl. V rámci podujatia budú realizované tri prednášky, respektíve workshopy. Navyše stretnutia budú obohatené aj stánkami s vedeckými aktivitami pre žiakov základných a stredných škôl a aktivity pre propagáciu IT medzi dievčatami. Koncept aktivity „Veda v meste“ je tak postavený na dvojstrannom význame aktivity pre niektorých účastníkov. Program bude prostredníctvom otvorených prednášok zameraný na žiakov. Tým chceme ukázať možnosti a výhody štúdia a uplatnenia sa v oblasti prírodných vied, informatiky, matematiky a technických smerov. Navyše vďaka tejto aktivite budeme prezentovať ostatné aktivity projektu určené pre žiakov základných a stredných škôl.

Veda v meste 2020
Názov Cieľová skupina Termín Čas konania Miesto konania Informácie Prihlasovanie
žiaci stredných škôl
6.2.2020
od 9:00
FRI UNIZA Detašované pracovisko Prievidza, Bakalárska 2
Prihláška
žiaci stredných škôl
18.3.2020
9.00-11.00
aula prof. Prasličku/RB0A5, Šrobárova 2 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Veda v meste 2019
Názov Cieľová skupina Termín Čas konania Miesto konania Informácie Prihlasovanie
žiaci stredných škôl
13.12.2019
od 9:00
konferenčné centrum (RC009)na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
Prihláška
žiaci stredných škôl
6.2.2019
od 9:00
konferenčné centrum (RC009)na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
Prihláška
Veda v meste 2018
Názov Cieľová skupina Termín Čas konania Miesto konania Informácie Prihlasovanie
žiaci stredných škôl
7.12.2018
od 9:00
konferenčné centrum (RC009)na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
Prihláška
žiaci stredných škôl
26.11.2018
9:00 – 12:00
Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice
Prihláška
Veda v meste – Vedecký jarmok
široká verejnosť
13.3.2013
Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať
široká verejnosť
15.3.2013
Virtuálna realita, Internet vecí, robotika a počítačové simulácie
široká verejnosť
13.3.2013