StarT

LUMA Centre Finland, ktoré je súčasťou Helsinskej univerzity ponúka možnosť zapojenia slovenských škôl, vzdelávacích zariadení, mimoškolských skupín, ale aj individuálnych záujemcov do medzinárodného programu StarT. Žiaci, ktorí sa do programu StarT zapoja, budú mať možnosť prezentovať interdisciplinárne projekty z oblasti vedy, techniky, matematiky a jednej z tém špeciálne zadanej organizátormi na medzinárodnej úrovni. Program StarT poskytuje žiakom a učiteľom, pod vedením ktorých sa žiaci môžu do projektu zapojiť, priestor na zviditeľnenie svojej práce a reprezentáciu

Read More