RoboCup

Robocup je celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy. Cieľom súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov. Súťaž pozostáva z kategórií Konštrukcia, Robotická ruka a RoboCup Junior. V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou. Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov. V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavia a naprogramujú robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. V kategórii RoboCup Junior sa súťaží v podkategóriach: Futbal s elektronickou loptou – Soccer, Záchranár – Rescue, Tanec robotov – Dance.

Zoznam žiakov, ktorým budú hradené náklady (strava,ubytovanie) z projektu IT Akadémia.

Názov ORGANIZÁTOR CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA KAPACITA INFORMÁCIE PRIHLÁŠKA TERMÍN PRIHLASOVANIA
RoboCup
CVTI SR Školské výpočtové stredisko Tajovského 25 975 73 Banská Bystrica

SSE- Slovenská spoločnosť elektronikov Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
žiaci ZŠ a SŠ
dištančnou formou
3-7.5.2021
30.3-25.4.2021
RoboCup
CVTI SR Školské výpočtové stredisko Tajovského 25 975 73 Banská Bystrica
žiaci ZŠ a SŠ
Stredná odborná škola Polytechnická , Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa presúva na rok 2021