NAG

Cieľom súťaže je umožniť žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný žiak školy zapojenej do sieťového akademického programu Cisco (ďalej Sieťový akademický program). Súťaž je organizovaná v dvoch kolách: školské kolo súťaže a celoštátne kolo súťaže. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách: Kategória „HS3“ – súťaž družstiev stredných škôl a kategória „UNI“ – súťaž jednotlivcov – stredoškolákov: Okrem teoretického (on-line testu), riešia žiaci v rámci súťaže aj praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci celoštátneho kola súťažiaci riešia on-line vedomostný test a praktickú úlohu.

Názov ORGANIZÁTOR CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA KAPACITA INFORMÁCIE PRIHLÁŠKA TERMÍN PRIHLASOVANIA
NAG
Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafaryka
žiaci SŠ a študenti VŠ
TUKE
21.4.2021
NAG
Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafaryka
žiaci SŠ a študenti VŠ
TUKE
19.5.2020
10-100 žiakov
Informácie k súťaži
Zrealizované súťaže
Názov ORGANIZÁTOR CIEĽOVÁ SKUPINA TERMÍN KONANIA INFORMÁCIE
NAG
Stredná škola
žiaci SŠ a študenti VŠ
22-3.2019
NAG
Stredná škola
žiaci SŠ a študenti VŠ