3D tlač

3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie. Priemyselné tlačiarne sa používajú na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov, v medicíne sú to rôzne typy protéz a implantátov alebo domáce hobby tlačiarne na výrobu plastových predmetov, učebných pomôcok pre nevidiacich žiakov. Súťaž bude určená pre žiakov stredných škôl, ktoré majú 3D tlačiarne. V rámci súťaže budú súťažiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovať 3D objekt a následne vytlačia na 3D tlačiarni. Súťaž bude viackolová (regionálne, celoštátne kolo).

Súťaž Organizátor Cieľová skupina Miesto konania termín konania Kapacita Informácie Prihláška Termín prihlasovania
3D tlač – školské kolá Stredná škola žiaci SŠ Škola 11.02(od 8:00)-19.2.2019(23:59) 10-100 žiakov Informácie Prihláška 4.2.(od 19:03)-15.2.2019 (do 23:59)

 

3D tlač – celoštátne kolo CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci SŠ CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 21.3.2019 Prihláška