3D tlač

3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie. Priemyselné tlačiarne sa používajú na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov, v medicíne sú to rôzne typy protéz a implantátov alebo domáce hobby tlačiarne na výrobu plastových predmetov, učebných pomôcok pre nevidiacich žiakov. Súťaž bude určená pre žiakov stredných škôl, ktoré majú 3D tlačiarne. V rámci súťaže budú súťažiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovať 3D objekt a následne vytlačia na 3D tlačiarni. Súťaž bude viackolová (regionálne, celoštátne kolo).

Pokyny k súťaži budú zverejnené od 14.2.2020

Názov ORGANIZÁTOR CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA KAPACITA INFORMÁCIE PRIHLÁŠKA TERMÍN PRIHLASOVANIA
Stredná škola
žiaci SŠ
Škola
14.2.2020 (od 8:00) – 9.3.2020(23:59)
10-100 žiakov
16.12.2019 (od 8:00) – 13.2.2020 (23:59)
3D tlač – celoštátne kolo
Stredná škola
žiaci SŠ
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25