Posun termínov!

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 si dovoľujeme informovať, že Finálové kolo súťaže 3D tlač, RoboCup, RBA, IHra, Mamut sa presúva. Presný termín bude stanovený dodatočne.
Korešpondenčné matematické semináre prebiehajú bez zmien podľa pôvodných pravidiel. Preukazovanie realizácie prebieha rovnakou formou ako doteraz.
Realizácia súťaží PALMA a PALMA junior prebieha v prípade postupových kôl podľa pôvodných pravidiel. Finálové kolo bude realizované on-line podľa pravidiel, mimoriadny dodatok k organizačnému poriadku, ktoré budú účastníkom vopred zverejnené pred jeho konaním.
Realizácia súťaže NAG prebehne podľa upravených pravidiel dištančne. Pravidlá, mimoriadny dodatok k organizačnému poriadku, budú zverejnené pred jej konaním.