STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

ZOZNAM STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL PRE VYBAVENIE IT SCIENCE LABORATÓRIAMI

na základe získaných bodov podľa dotazníkov v abecednom poradí

(schválený na zasadnutí Riadiacej rady projektu dňa 6.6.2017)

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice-Sever

Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

V prípade, ak v procese zazmluvňovania sa niektorá z vyššie uvedených škôl nezaviaže splniť stanovené podmienky pre vybavenie IT Science laboratóriom, bude oslovená ďalšia škola v poradí podľa počtu získaných bodov:

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice-Juh

Stredná priemyselná škola J .M., Hurbanova 6, Banská Bystrica

Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok

Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce

Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom

Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad

Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 5/24, Martin

Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice-Dargovských hrdinov

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice-Staré Mesto

Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Súkromná spojená škola – Stredná odborná škola, Maurerova 55, Krompachy

Spoj. škola Juraja Heni, Slovenská 5, Bardejov

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Spojená škola sv.J.Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

Stredná odborná škola hotel. sl a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

Stredná odborná škola, Generála Viesta 6, Revúca

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina

Stredná odborná škola, I.Krasku 491, Púchov

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice-Staré Mesto

Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava

Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza

Piaristická spojená škola F.Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza

Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica

Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice-Sever

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov

Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice-Staré Mesto

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

Stredná odborná škola služieb, Sv. Michala 36, Levice

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

ZOZNAM ĎALŠÍCH STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

v abecednom poradí

Stredná odborná škola s, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou

Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica

Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín

SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia

Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice-Juh

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice-Nad Jazerom

Súkromná stredná odborná škola ekonom.Tercium, Palackého 14, Košice-Staré Mesto

Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad

Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Stredná odborná škola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany

Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen

Spojená škola, Hlavná 2, Žilina

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina