Škola pomáha škole aj vďaka IT Akadémii

Znovuotvorenie školy žiakov potešilo i napriek tomu, že vyučovanie musí spĺňať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. Ochranný štít si školy vyrábajú nielen pre svojich učiteľov, ale aj kolegov pracujúcich so žiakmi, pre ktorých je veľmi dôležitá viditeľnosť artikulácie vyučujúceho.

„Vďaka školám a učiteľom zapojeným do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sme spoločne počas pandémie COVID-19 rozdali zdravotníkom v rôznych okresoch Slovenska viac ako 2 500 ochranných štítov. S informáciou o otvorením škôl sa na nás obrátili učitelia s požiadavkou na plexisklo, ktoré by vkladali do ochranných štítov pre svojich kolegov učiteľov,“ upresňuje Eva Kalužáková, koordinátorka tejto pomoci.   

Prostredníctvom 3D tlačiarní, zakúpených v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, pre vybavenie IT Science Laboratórií, školy vyrábali a ešte aj vyrábajú základ pre tento štít, do ktorého sa vkladá plexisklo. Číru fóliu – plexi – potrebnú k sfunkčneniu ochranného štítu darovalo pre školy občianske združenie AGNICOLI. Plexisklo sa narezalo v kreatívnej dielni Fablab, ktorá je organizačnou súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Číru fóliu sme doručili školám v Prešove, v Banskej Bystrici, v Prievidzi, v Handlovej, v Rimavskej Sobote, v Sobranciach, vo Svidníku, vo Veľkom Košeckom Podhradí a do mnohých ďalších. Na školy, ktoré majú 3D tlačiareň sa začali obracať o pomoc školy, ktoré takúto možnosť nemajú. A mnohé školy začali vyrábať ochranné štíty pre školy vo svojom okolí.

Jedným z príkladov je aj  pomoc Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, keď časť skompletizovaných ochranných štítov odovzdali kolegom učiteľom v Špeciálnej základnej škole sv. Anny pre prácu so žiakmi, pre ktorých je veľmi dôležitá viditeľnosť artikulácie vyučujúceho.

Na projekt sa obrátili aj znevýhodnené školy, ktoré vo svojom okolí nemali možnosť si dať vytlačiť základ pre vkladanie plexiskla na vytvorenie ochranného štítu. Kolegovia zo Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici v rámci svojich možností vyrobili a zaslali ochranné štíty školám poskytujúcim vzdelanie znevýhodneným žiakom v Šuranoch, v Lučenci, v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši.

Výroba funkčných ochranných štítov na školách je nielen príkladom využitia a zdieľania možností 3D tlačiarne, ale aj morálneho postoja pedagógov pomôcť aj ostatným kolegom.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke: http://itakademia.sk/