SÚŤAŽE, KRÚŽKY A POPULARIZAČNÉ AKTIVITY PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ

V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied, organizujeme nasledujúce súťaže a ďalšie aktivity zamerané na podporu štúdia informatiky, matematiky, prírodných a technických vied:

 

Súťaž/Aktivita Cieľová skupina Termín Info
Korešpondenčné matematické semináre Žiaci základných a stredných škôl 09 – 12/2017
02 – 05/2018
Bližšie informácie
Krúžky zamerané na IT Žiaci základných škôl 09/2017-06/2018 Bližšie informácie
Lomihlav – matematická súťaž  žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, sekundy-kvarty osemročných gymnázií  1.12.2017  Informácie o súťaži
 PALMA junior  žiaci 5. ročníka základných škôl – 3. ročníka stredných škôl  30.11.2017  Informácie o krúžku
 PALMA  žiaci stredných škôl  5.12.2017  Informácie o krúžku

Kontaktná osoba:

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285