SÚŤAŽE, KRÚŽKY A POPULARIZAČNÉ AKTIVITY PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ

V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied, organizujeme nasledujúce súťaže a ďalšie aktivity zamerané na podporu štúdia informatiky, matematiky, prírodných a technických vied:

 

Súťaž/Aktivita Cieľová skupina Termín Info
Sústredenie STROM Žiaci stredných škôl 24.9.-29.9.2017 Bližšie informácie
Korešpondenčný matematický seminár Malynár Žiaci základných škôl (4.-6. ročník ZŠ, príma OG) 1. séria – 23. 10. 2017
2. séria – 27. 11. 2017
Bližšie informácie
Korešpondenčný matematický seminár Matik Žiaci základných škôl (7.-9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta OG) 1. séria – 23. 10. 2017
2. séria – 27. 11. 2017
Bližšie informácie
Korešpondenčný matematický seminár STROM Žiaci stredných škôl 1. séria – 23. 10. 2017
2. séria – 20. 11. 2017
Bližšie informácie
Krúžok robotiky Košice Žiaci základných škôl Od 28. 9. 2017 Informácie o krúžku
Krúžok 3D tlač v Banskej Bystrici Žiaci základných škôl Od 2. 10. 2017 Informácie o krúžku 
Krúžok programovania v HTML v Banskej Bystrici Žiaci základných škôl Od 3. 10. 2017 Informácie o krúžku
Krúžok programovania v Scratch v Banskej Bystrici Žiaci základných škôl (3. – 5. ročník) Od 4. 10. 2017 Informácie o krúžku
Krúžok 3D tlač Michalovce Žiaci základných škôl Od 9. 10. 2017 Informácie o krúžku
Krúžok 3D tlač Piešťany Žiaci základných škôl Od 9. 10. 2017 Informácie o krúžku

 

Kontaktná osoba:

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285