SÚŤAŽE, KRÚŽKY A POPULARIZAČNÉ AKTIVITY PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ

V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied, organizujeme nasledujúce súťaže a ďalšie aktivity zamerané na podporu štúdia informatiky, matematiky, prírodných a technických vied:

 

Súťaž/Aktivita Cieľová skupina Termín Info
Krúžky zamerané na IT Žiaci základných škôl 09/2017-06/2018 Bližšie informácie
 Súťaž 3D tlač  Žiaci stredných škôl  02/2018-03/2018 Bližšie informácie

Prihlasovanie

Denný IT tábor – UNIZA Žilina Žiaci stredných škôl 5. 3. – 9. 3. 2017 Bližšie informácie

Kontaktná osoba:

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285