Tábory a aktivity pre žiakov ZŠ a SŠ

V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied, organizujeme nasledujúce súťaže a ďalšie aktivity zamerané na podporu štúdia informatiky, matematiky, prírodných a technických vied:

 

Súťaž/Aktivita Cieľová skupina Termín Info
IT čajovňa Žiaci stredných škôl 20.6.2018 Bližšie informácie
Denný tábor Žiaci základných škôl Júl – august 2018 Bližšie informácie
Letný pobytový tábor Žiaci základných škôl 20. – 26. 08. 2018 Bližšie informácie
Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike žiaci základných a stredných škôl od 12 do 18 rokov 18.8 – 1.9.2018 Bližšie informácie

Kontaktná osoba:

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285