Tábory a aktivity pre žiakov ZŠ a SŠ

V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied, organizujeme nasledujúce súťaže a ďalšie aktivity zamerané na podporu štúdia informatiky, matematiky, prírodných a technických vied:

 

Súťaž/Aktivita Cieľová skupina Termín Info
Korešpondenčné matematické semináre Žiaci základných a stredných škôl Február – máj 2018 Bližšie informácie
IT čajovňa Žiaci stredných škôl 15.5.2018 Bližšie informácie čoskoro
PALMA – 2 kolo Žiaci stredných škôl 22.4.2018 Bližšie informácie
 PALMA junior – 3 kolo  Žiaci základných a stredných škôl  9.5.2018  Bližšie informácie
MAMUT Žiaci základných škôl 25. 5. 2018 Bližšie informácie čoskoro
RBA Žiaci základných a stredných škôl 4. 6. 2018 Bližšie informácie
 Denný tábor  Žiaci základných škôl  Júl – august 2018  Bližšie informácie
Krúžky zamerané na IT Žiaci základných škôl 09/2017-06/2018 Bližšie informácie

Kontaktná osoba:

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285