ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM INFORMATIKY – VÝBER

Výber frekventantov pre Rozširujúce štúdium informatiky

V týchto dňoch sa uskutočnil v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie výber frekventantov pre Rozširujúce štúdium informatiky, ktorý podliehal vopred stanoveným kritériám. Pri výbere frekventantov RŠI sa prihliadalo na nasledujúce kritéria:

  1. Zameranie získaného vysokoškolského vzdelania.
  2. Výučba predmetov súvisiacich s informatikou.
  3. Rozsah absolvovaného kontinuálneho vzdelávania vo väzbe na výučbu informatiky.
  4. Zastúpenie rôznych typov škôl.

Údaje boli získané na základe dotazníka pre výber frekventantov, motivačného listu a prihlášky na štúdium. Jednotlivé kritéria výberu boli bodovo ohodnotené. Maximálny možný počet získaných bodov bol 55.

 

Abecedný ZOZNAM VYBRANÝCH FREKVENTANTOV PRE ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM INFORMATIKY

Baštová Žaneta, RNDr., MBA Základná škola s materskou školu, Hlavná 320/79, Slanec
Cichý Ján, Mgr. Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
Dedinská Lýdia, Ing., PhD. Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice-Staré Mesto
Gilányi Alexander, Ing. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Chmeliar Pavol, Mgr. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa
Karľa Martin, Mgr. Cirkevná základná škola s materskou školou, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
Kolláriková Eva, Mgr. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Krajňáková Monika, Mgr. Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad
Matkobišová Daniela, Mgr. Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
Melegová Zuzana, Mgr. Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou
Ploščica Jozef, Mgr. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice-Sever
Pršancová Monika, Mgr. Základná škola s materskou školou T.V, Ul. T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina
Remeň Juraj, Ing. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Sališová Katarína, Mgr. Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok
Semjon Mirko, Ing. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
Šumajová Mária, Ing. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské
Tobisová Mariana, Mgr. Základná škola, Janigova 2, Košice-Sídlisko KVP
Truchan Róbert, Mgr. Základná škola, Školská 389, Sačurov
Vavrová Mária, RNDr. Spojená škola -Gymnázium. sv.KM, Čordákova 50, Košice-Sídlisko KVP
Zambori Peter, Mgr. Základná škola, Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto