Popularizačná prednáška pre učiteľov Informatika a poznávanie ľudského mozgu

Termín konania: 14.5.2018 (pondelok) v čase od 13:00 do 14:30.
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5 v Košice, poslucháreň SJ2P08

Cieľová skupina: učitelia základných a stredných škôl.

Počet účastníkov: max. 80

Prihlásenie: vyplnením krátkeho online dotazníka na: http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/334415?lang=sk
Dotazník je potrebné vyplniť do 09. mája 2018 (štvrtok) do 10.00 hod. Prihlásení záujemcovia budú následne inštruovaní ohľadne ďalšieho postupu, v rámci ktorého vyplnia kartu účastníka projektu

Anotácia prednášky:
Skúmanie ľudského mozgu je fascinujúca oblasť súčasného výskumu. EÚ i USA spustili rozsiahle iniciatívy, ktoré prinášajú nové poznatky o fungovaní nášho mozgu. Počítače hrajú v tomto procese nezastupiteľnú úlohu, pretože nám pomáhajú uchopiť komplexnosť tohto systému. Existuje viacero softvérových platforiem, ktoré sú prístupné i pre študentov, a pomocou ktorých si môžu mladí ľudia na vlastnej koži vyskúšať jednoduché nástroje na simuláciu neuronálnych procesov, ako i nástroje používané v súčasnej vede.
Lektor popularizačnej prednášky: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Organizácia popularizačnej prednášky:
Mgr. Lenka Derjaninová
e-mail: vzdelavanie@itakademia.sk
Telefón: 055/234 1288