Kontakty

Riadiaci personál

Pracovná pozícia Meno E-mail Kontakt
Hlavný
manažér
projektu
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
generálny riaditeľ CVTI SR
jan.turna@cvtisr.sk 02/69 253 102
Manažér projektu PhDr. Daniela Birová daniela.birova@cvtisr.sk 02/69 253 136
Manažér
publicity
Ing. Eva Kalužáková eva.kaluzakova@cvtisr.sk 02/69 253 182

0918888697

Koordinátor odborných aktivít pre ZŠ a SŠ Ing. Eva Kalužáková eva.kaluzakova@cvtisr.sk 02/69 253 182

0918888697

Koordinátor odborných aktivít pre VŠ doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc dusan.sveda@upjs.sk 055/23 41290
Koordinátor odborných aktivít pre ŠVS RNDr.Boris Ďuriš boris.duris@cvtisr.sk 02/69 295 500
Poštová adresa Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava