Dotazník pre ZŠ a SŠ

Ak má Vaša škola záujem zapojiť sa do aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  aj naďalej môže vyplniť dotazník a prejaviť tak záujem stať sa IT Akadémia partner. Tieto školy však už nebudú mať možnosť získať IT Science laboratórium.

Dotazníky pre základné a stredné školy slúžia na získanie potrebných informácií o danej škole, ktoré sú potrebné hlavne pre špecifikáciu obsahu vzájomnej spolupráce. Vyplnením dotazníka školu akceptujeme ako IT Akadémia partner. Výber škôl pre najvyššiu úroveň spolupráce spolu s vybavením IT Science laboratóriom sa už uskutočnil podľa stanovených kritérií uvedených v úvode dotazníka.

Dotazník pre základné školy pozostáva z 8 častí, celkovo obsahuje 42 otázok.

Náhľad dotazníka pre základné školy                                                          

Dotazník pre stredné školy je rozdelený tiež do 8 častí, obsahuje ale 53 otázok.

Náhľad dotazníka pre stredné školy

Povinné otázky sú označené hviezdičkou a otázky zohľadňujúce kritéria výberu škôl sú vyznačené farebným orámovaním. Jeho súčasťou sú dve povinné prílohy:

Príloha č. 1: Prehľad technického vybavenia školy získaného z prostriedkov fondov EÚ za posledné štyri roky

Príloha č. 2: Návrh zoznamu pedagogických zamestnancov pre spoluprácu na projekte

Vzhľadom na rozsah dotazníka odporúčame vyhradiť si dostatok času na jeho vyplnenie. Dotazník je prístupný iba po kliknutí na link, ktorý je jedinečný pre každú školu. Na každú školu bol zaslaný jedinečný link z adresy itakademia@itakademia.sk na začiatku apríla. Ak ste link nedostali môžete si ho vyžiadať e-mailom na adresu itpartner@itakademia.sk. V e-maily uveďte názov školy ktorá má záujem sa stať IT Akadémia partner.

Ak by ste mali nejaký problém pri vypĺňaní dotazníka, obráťte sa na kontaktné osoby pre nadviazanie komunikácie so základnými a strednými školami:

Mgr. Lenka Derjaninová, email: itpartner@itakademia.sk, telefón: +421 55 234 1288

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: itpartner@itakademia.sk, telefón: +421 55 234 1285

Taktiež sa môžete pozrieť na stránku Opýtajte sa, kde nájdete často kladené otázky s odpoveďami. Ak tam nenájdete potrebnú odpoveď, na konci sa nachádza formulár, ktorým nás kontaktujete.