Denný letný IT tábor

Náplňou denných letných pobytových IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Obsah táborov bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

Pokyny pre prihlasovanie na tábor a kritéria výberu účastníkov

Pokyny pre účastníkov denných IT táborov

 

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihlasovanie a informácie
Rok 2018
Denný IT tábor – UNIZA Žilina Žiaci stredných škôl 80 účastníkov 5. 3. – 9. 3. 2017 Informácie o tábore

Prihlasovanie do 28.2.2018

Rok 2017
Denný IT tábor – ŠVS Banská Bystrica Žiaci 6. – 8. základných škôl 20 účastníkov 10. – 14.7.2017 Informácie o tábore
Denný IT tábor – UPJŠ Košice Žiaci 5. – 9. základných škôl 24 účastníkov 10. – 14.7.2017 Informácie o tábore
Denný IT tábor – UPJŠ Košice Žiaci 5. – 9. základných škôl 24 účastníkov 17. – 21.7.2017 Informácie o tábore
Denný IT tábor –  UMB Banská Bystrica  žiaci základných škôl 40 účastníkov 10. – 14.7.2017 Informácie o tábore
Denný IT tábor – UNIZA Žilina  žiaci stredných škôl 20 účastníkov 10. – 14.7.2017 Informácie o tábore
Denný IT tábor – UKF Nitra  žiaci základných škôl  40 účastníkov 21. – 25.8.2017 Informácie o tábore

Kontaktný email: popularizacia@itakademia.sk

Kontaktná osoba: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.