RoboCup

Robocup je celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy. Cieľom súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov. Súťaž pozostáva z kategórií Konštrukcia, Robotická ruka a RoboCup Junior. V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou. Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov. V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavia a naprogramujú robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. V kategórii RoboCup Junior sa súťaží v podkategóriach: Futbal s elektronickou loptou – Soccer, Záchranár – Rescue, Tanec robotov – Dance.

Cieľová skupina Web Najbližší termín  Info
RoboCup žiaci základných a stredných škôl https://svs.edu.sk/robocup.aspx 28.2.-2.3.2018 Prihlasovanie do 20.2.2018

Bližšie informácie

Informácie k prihlasovaniu

Výsledkové listiny  RoboCup 2018