RBA

RBA je robotická súťaž ktorej cieľom súťaže je motivovať začiatočníkov a stredne pokročilých, aby sa venovali robotike, rozvíjali svoje schopnosti, a tým im dopomôcť presadiť sa na súťažiach medzinárodného formátu. Okrem súťaženia, majú súťažiaci priestor zdieľať svoje poznatky a taktiež dostanú spätnú väzbu od porotcov, aby vedeli v čom by sa mali zlepšiť. Žiaci nie sú obmedzovaný prostredníctvom čoho naprogramujú svojho robota. Súťaže sa zúčastňujú 1-3 členné tímy zo základných a stredných škôl, ktoré môžu súťažiť v 3 kategóriách: Racing, Robotická výzva a Vlastný model. Každá z kategórií rozvíja iné schopnosti, napríklad: konštruovanie, programovanie, strategické plánovanie, prezentácia svojho diela.

 

Cieľová skupina Web Najbližší termín Prihláška
RBA žiaci základných a stredných škôl http://robotickybattle.sk/ 4.6.2018  Link na prihlasovanie

Prihlasovanie do 14.5.2018

Bližšie informácie

 

Súťaž sa skladá z 3 kategórií:

Vlastný model

Úlohou je postaviť čo najzaujímavejší model s ľubovoľnou tematikou, ktorý musí zaujať porotu. Hodnotí sa vzhľad, konštrukcia, kreativita, funkčnosť, ale aj program a vlastná práca. Je vhodné vopred si pripraviť prezentáciu, v ktorej svoj model predstavíte a popíšete.

Racing

V tejto kategórií je potrebné skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bude schopné zdolávať rôzne prekážky na trati (viď. tohtoročné zadanie: Racing). Celá kategória má formu pretekov a vyhráva družstvo, ktoré prejde trať za najkratší čas a splní pri tom všetky podmienky. Pri tejto kategórií sa bude samostatne hodnotiť technické prevedenie modelu, čo sa však nebude brať do výsledkov jázd.

Robotická výzva

Robotickú výzvu hrajú súčasne dva roboty proti sebe. Roboty štartujú v rôznych koncoch ihriska. Obe ihriská sú zakončené spoločnou časťou – kde sa roboty stretávajú. Cieľom je získať najvyššie skóre. V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas.

Súťaž sa riadi Všeobecnými pravidlami (nalinkovať na http://robotickybattle.sk/obsah/vseobecne-pokyny2017.pdf) platnými pre všetky kategórie. Súčasťou pravidiel sú aj kritéria výberu tímov do súťaže.