NAG

Cieľom súťaže je umožniť žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný žiak školy zapojenej do sieťového akademického programu Cisco (ďalej Sieťový akademický program). Súťaž je organizovaná v dvoch kolách: školské kolo súťaže a celoštátne kolo súťaže. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách: Kategória „HS3“ – súťaž družstiev stredných škôl a kategória „UNI“ – súťaž jednotlivcov –  stredoškolákov: Okrem teoretického (on-line testu), riešia žiaci v rámci súťaže aj  praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci celoštátneho kola súťažiaci riešia on-line vedomostný test a praktickú úlohu.

Cieľová skupina web Najbližší termín Info
NAG Žiaci stredných škôl http://netacad.sk/podujatia/nag2017 23.3.2018  Informácie o súťaži

Prihlasovanie

Výsledky 13. ročníka národného kola súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií v SR NAG 2018

Kategória HS3 (24 trojčlenných družstiev): 1. SŠ N. Zámky, 2. SOŠ Handlová, 3. SOŠ Poprad;

Kategória UNI (23 jednotlivcov): Stredoškolský študenti: 1. Robert Belanec, SOŠ Handlová, 2. Adam Zilizi, SŠ Nové Zámky, 3. Dušan Rus, SOŠ Handlová.

Vysokoškolský študenti: 1. Peter Škrak, STU Bratislava, 2. Filip Gurbáľ, TUKE, 3. Mirko Ondruš, STU Bratislava.

Súťaž partnersky podporili spoločnosti: Košice IT Valley, ITAS, PC REVUE, T-Systems,  ALEF0, AT&T, Cisco Systems Slovakia, CNL, ceelabs, AmCham.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Medzi obľúbené ceny, ktoré firmy  ponúkajú pre najlepších študentov v súťaži, sú napríklad aj pracovné pobyty pre študentov vo firmach (tzv. Internship). Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať potčítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

Viac informáckí o výsledkoch súťaže je uverejnených na: http://www.netacad.sk/.