NAG

Cieľom súťaže je umožniť žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný žiak školy zapojenej do sieťového akademického programu Cisco (ďalej Sieťový akademický program). Súťaž je organizovaná v dvoch kolách: školské kolo súťaže a celoštátne kolo súťaže. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách: Kategória „HS3“ – súťaž družstiev stredných škôl a kategória „UNI“ – súťaž jednotlivcov –  stredoškolákov: Okrem teoretického (on-line testu), riešia žiaci v rámci súťaže aj  praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci celoštátneho kola súťažiaci riešia on-line vedomostný test a praktickú úlohu.

Cieľová skupina web Najbližší termín Info
NAG Žiaci stredných škôl http://netacad.sk/podujatia/nag2017 23.3.2018  Informácie o súťaži

Prihlasovanie