IHRA

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. V rámci súťaže môžete hru prezentovať a stretnúť sa s ďalšími nadšencami. Odborná komisia hodnotí vytvorené hry. Súťaž, konaná raz ročne, je otvorená všetkým žiakom základných a stredných škôl, ktorí o ňu prejavia záujem a zapoja sa do tvorby hry ktorú odovzdajú. Predpokladané zapojenie je každoročne spolu minimálne 20 tímov (tím je zložený priemerne z 3 členov) z celého Slovenska.

 

Cieľová skupina Web Najbližší termín Info
IHRA žiaci základných a stredných škôl ics.upjs.sk/ihra/ apríl 2018 Prihlasovanie tímov predĺžené do 15.2.2018

IHRA 2018 – súťaž v tvorbe počítačových hier

Už 6. ročnik sa uskutočnil 18. 4. 2018, na ulici Jesenná 5, na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Úlohou sťažiacich bolo vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu.

 Výsledné poradie účastníkov v kategórii Z:

 1. miesto:
 • Eduard Fekete, Tomáš Proks, Emanuel Antol, Samuel Novotný (Gymnázium, Alejová, Košice): isWorld
 1. miesto:
 • Adam Harmanský (ZŠ, Krosnianska 4, Košice): 3D Bomberman
 1. miesto:
 • Zuzana Mareková, Martin Šamaj, Matej Pučko, Júlia Maliariková (Základná škola, Kubranská 80, Trenčín): Bird the Thief

Výsledné poradie účastníkov v kategórii S:

 1. miesto:
 • Marek Jančiar (SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica): Le Kachlička Simulator
 1. miesto:
 • Henrich Hanušovský, Samuel Biroš (SPŠ elektrotechnická, Prešov): Frog – The Hunter
 1. miesto:
 • Filip Šašala, Sebastián Petrík, Dominik Diňa, Krištof Tall, Šimon Krajňák (Gymnázium, Lipany): A light in the void

Výsledné poradie účastníkov v kategórii U:

 1. miesto:
 • Oliver Váhovský, študijný program: 1FKDd: hra Pinball
 1. miesto:
 • Laura Vištanová, 1Mb: Fibonacci
 1. miesto:
 • Slavomír Slovenkai, 1Ib: Pony Game