IHRA

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. V rámci súťaže môžete hru prezentovať a stretnúť sa s ďalšími nadšencami. Odborná komisia hodnotí vytvorené hry. Súťaž, konaná raz ročne, je otvorená všetkým žiakom základných a stredných škôl, ktorí o ňu prejavia záujem a zapoja sa do tvorby hry ktorú odovzdajú. Predpokladané zapojenie je každoročne spolu minimálne 20 tímov (tím je zložený priemerne z 3 členov) z celého Slovenska.

 

Cieľová skupina Web Najbližší termín Info
IHRA žiaci základných a stredných škôl ics.upjs.sk/ihra/ apríl 2018 Prihlasovanie tímov predĺžené do 15.2.2018