Krúžky so zameraním na IT

V rámci projektu chceme vytvoriť koncept informatických krúžkov, ktorý bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a  jej aplikácii v  matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Taktiež časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT Science Lab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Pravidlá pre výber účastníkov krúžkov: tu

Aktuálna ponuka krúžkov

Krúžky
Cieľová skupina Miesto konania Termín Kapacita Info
Krúžok robotiky Žiaci základných škôl    Košice

areál Kasárni

Kulturparku

Od 28. 9. 2017
15.00-16.30
12 žiakov Informácie o krúžku : tu
Krúžok IT to v matematike dáš žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl  Komunitné centrum, Luník 9, Košice Od 22.11.2017  10 žiakov Prihlasovanie do 20.11.2017   Informácie do krúžku: tu
Krúžok 3D tlač Žiaci základných škôl CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica Začiatok bude upresnený 12 žiakov Prihlasovanie Informácie o krúžku : tu
Krúžok 3D tlač Žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia CVTI SR-ŠVS Michalovce január 2018 12 žiakov Prihlasovanie do 30.11.2017 Informácie o krúžku : tu
Krúžok programovania v Scratch Žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia CVTI SR-ŠVS Michalovce február 2018 12 žiakov Prihlasovanie  do 24. 1. 2018 Informácie o krúžku: tu
Krúžok 3D tlač Žiaci základných škôl CVTI SR-ŠVS Piešťany 13.02.2018 10 žiakov Prihlasovanie do 26.01.2018

Informácie o krúžku : tu

Krúžok programovania v HTML Žiaci základných škôl CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica 13.12.2017 12 žiakov Prihlasovanie Informácie o krúžku : tu

Kontaktná osoba:

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285