IT čajovňa

V rámci prednášok (IT čajovní) chceme poskytovať priestor prednášajúcim k tomu, aby ukázali dôležitosť jednotlivých prírodovedných a odborných predmetov a ich previazanie na IT a potrebu akejsi všeobecnej rozhľadenosti v jednotlivých disciplínach a jej význam pri budúcom štúdiu. „IT čajovne“ budú organizované na pôde jednotlivých partnerských univerzít. Pôjde o jednu 1-2 hodinovú prevažne prednášku s diskusiou. Primárne bude určená pre žiakov stredných škôl. Prednášky budú nahrávané a využitím archívu sprístupňované aj školám, ktoré sa z časových, ale i vzdialenostných dôvodov sa nebudú môcť prednášok zúčastňovať osobne. Spolu sa uskutoční minimálne 40 IT čajovní a časť z nich chceme venovať aj priamo uplatneniu žien v IT.

IT ČAJOVŇA – 20.6.2018 od 10:30- 12:00

Miesto konania: Aula prof. Prasličku (RB0A5), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11

Téma čajovne: Jedno zviera, veľa možností – úloha laboratórneho potkana na univerzite.

Prednasajúci: RNDr. Terézia Kisková, PhD.

Link na živé vysielanie :  https://archive.tp.cvtisr.sk/live?8012740

Otázky počas prenosu môžete posielať prostredníctvom Sli.do: #ITcajKE3

Prihlasovanie mailom na adrese popularizacia@itakademia.sk

Archív IT čajovní

IT ČAJOVŇA – 18.5.2018 od 10:00- 11:30

Miesto konania: Konferenčné centrum RC009, UNIZA, Univerzitná 1, Žilina

Téma čajovne: Informatika na zemi, vo vesmíre a v roboautách

Anotácia:

Dozviete sa, akým spôsobom sa absolvent fakulty FRI dostal od informatiky pre robotické rameno používaného na International Space Station až k vývoju robotických vozidiel v Čechách a na Slovensku.

Live prenos: https://www.fri.uniza.sk/artin

Link na plagát: tu

IT ČAJOVŇA – 15.5.2018 od 10:30- 12:00

Miesto konania: Aula prof. Prasličku (RB0A5), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11

Téma čajovne: Červík In silico: Počítačová simulácia neuronálneho systému

Anotácia:

Spoznanie toho, ako z interakcie jednotlivých neurónov vyvstáva komplexnosť ľudského mozgu, bude mať nesmierne dopady na kvalitu ľudského života, bude mať bohaté aplikácie v zdravotníctve, stimuluje nové technologické odvetvia ekonomiky. Aj preto USA a EÚ rozbehli v posledných rokoch obrovské vedecko-výskumné projekty v tejto oblasti (Dekáda výskumu mozgu a Human Brain Project). No v súčasnosti je kompletné preskúmanie ľudského mozgu ešte iba vzdialenou víziou. Jedným z prístupov, ako sa priblížiť k jeho poznaniu, je výskum elementárnych procesov na úrovni jednotlivých neurónov a synapsií. Vhodným organizmom je červík C. Elegans, ktorého konektóm a genóm je zmapovaný.

Live prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?7411097

IT ČAJOVŇA – 12.3.2018 od 10:00- 11:30

Miesto konania: konferenčné centrum RC 009, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

Téma čajovne: Zo Slovenska do celého sveta- o úspechu spoločnosti Sygic ako lídra v oblasti globálnej navigácie

Live prenos: tu

Link na plagát: tu

IT ČAJOVŇA – 3.11.2017 o 11:00

Miesto konania: Aula prof. Prasličku (RB0A5), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11

Téma čajovne:  „ Z Košíc k miliónom hráčov po celom svete“

Archív nahrávky http://archive.tp.cvtisr.sk?23288449

O vývoji hier pre PC, Nintendo, Playstation, XBOX a iné v Košiciach.

Slovensko je síce malá krajina, ale je plná tvorivých ľudí, ktorí pracovali s najväčšími a najúspešnejšími hernými spoločnosťami na tituloch ako Assassins Creed, League of Legends a iných. V súčasnosti na slovenských hrách pracujú stovky ľudí a hrajú ich milióny hráčov po celom svete. O vývoji hier na Slovensku a najmä o vývoji hier v spoločnosti Games Farm, ktorá patrí k najstarším vývojovým štúdiám na Slovensku, porozpráva jeden z najskúsenejších slovenských herných tvorcov – Peter Nagy, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti, ktorého hry  hrali milióny hráčov vo všetkých regiónoch sveta od Japonska až po Severnú Ameriku.

O prednášajúcom:

Peter Nagy – spoluzakladateľ a vývojový líder spoločnosti Games Farm s.r.o. Patrí medzi najskúsenejších vývojárov na Slovensku. V hernom priemysle pracuje od roku 1999 a pod jeho taktovkou vzniklo viac ako 20 hier najrôznejších žánrov pre všetky platformy. Spolupracoval s najväčšími spoločnosťami, ako sú Activision, Ubisoft a ďaľšie. Hry, na ktorých pracoval, hrali milióny hráčov vo všetkých regiónoch sveta od Japonska až po Severnú Ameriku. V súčasnosti v spoločnosti Games Farm s.r.o. pracuje na izometrickom RPG projekte Shadows: Awakening a rozbieha vlastnú publisherskú spoločnosť Grindstone.