Model špeciálnej triedy so zameraním na informatik

Navrhnúť model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku na gymnáziách. V rámci modelu sa pripravia a do školských  vzdelávacích programov zaradia niektoré nové predmety:

  • Riešenie problémov a programovanie (2 hodiny týždenne)
  • Programovanie mobilných zariadení (1 hodina týždenne)
  • Počítačové systémy a siete (2 hodiny týždenne)
  • Bezpečnosť a administrácia počítačových systémov (1 hodina týždenne)
  • Databázy (1 hodina týždenne)
  • Objektový prístup k riešeniu problémov (2 hodiny týždenne)
  • Tvorba a prezentácia dát (2 hodiny týždenne)
  • Programovanie webových stránok (2 hodiny týždenne)

Riešenie problémov a programovanie

Líder pracovnej skupiny: PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Programovanie mobilných zariadení

Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

 Počítačové systémy a siete

Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Bezpečnosť a administrácia počítačových systémov

Líder pracovnej skupiny: Mgr. Martin Šechný

Databázy

Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Objektový prístup k riešeniu problémov

Líder pracovnej skupiny: Ing. Michal Varga, PhD.

Tvorba a prezentácia dát

Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Programovanie webových stránok

Líder pracovnej skupiny: PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.