Žiak ZŠ– účastník IT tábora

Na LSTME sa mi páčil ľudský prístup inštruktorov a zároveň ich profesionalita. Oceňujem aj dostatočnú  pestrosť zamestnaní a možnosť získať odmenu za dobre vykonanú prácu. Dobrou voľbou bolo aj rozdelenie do skupín podľa znalostí. Naučil som sa nové algoritmy, jazyk GO a ako presne funguje procesor.

 

Jakub, Základná škola s materskou školou, Ludanice, 15 rokov:

 

2018-10-19T07:44:30+00:00

Jakub, Základná škola s materskou školou, Ludanice, 15 rokov:

 

Na LSTME sa mi páčil ľudský prístup inštruktorov a zároveň ich profesionalita. Oceňujem aj dostatočnú  pestrosť zamestnaní a možnosť získať odmenu za dobre vykonanú prácu. Dobrou voľbou bolo aj rozdelenie do skupín podľa znalostí. Naučil som sa nové algoritmy, jazyk GO a ako presne funguje procesor.  

Učiteľ – overovateľ inovatívnych metodík

V týchto dňoch sme na piatackych hodinách biológie začali s testovaním druhej “IT” metodiky projektu IT Akadémia, ktorá je zameraná na mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Naše hodiny preto opäť bádateľsky ožili.

Na začiatku hodiny nás zaujímali žiacke predstavy o živote v rôznych substrátoch a preto sme sa ich spýtali, či žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy, ako by sme to mohli zistiť, či dokázať a kde sa tieto organizmy nachádzajú a prečo.Či sa ich predstavy stotožňujú s realitou, budú môcť zistiť sami. Po úvodných videoblogoch sme žiakov rozdelili do skupín a začalo samotné riadené bádanie.Úlohou žiakov bolo naplniť Petriho misky alebo iné laboratórne sklo rôznym substrátom (piesok, rašelina, pôda). Všetky substráty navlhčili vodou a na ne pritlačili malé kúsky papiera, resp. tenký plátok jablka.

Svoje založené pokusy odfotili, prikryli a umiestnili na teplé miesto. Úlohou žiakov je v priebehu jedného týždňa vytvárať fotodokumentáciu a zaznamenávať do vopred pripravených pracovných listov zmeny, ktoré nastanú.

Cieľom tohto bádania je vlastné zistenie a prípadná zmena ich predstáv o tom, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom síce nespozorujeme, avšak sú veľmi prospešné, nakoľko sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, pretože práve pôdne baktérie zabezpečujú rozklad odumretých rastlín a živočíchov a tak sa podieľajú na tvorbe humusu. Veríme, že zistené fakty poopravia predstavy žiakov o baktériách, ktoré pre nich znamenajú len škodcov spôsobujúcich ochorenia.

Ako sa ukázalo, stanovený časový limit pre overenie metodiky bol opäť nepostačujúci a tak v nasledujúcich hodinách biológie budeme pokračovať druhou časťou metodiky, ktorá je zameraná na nekvitnúce byliny.

Janka , ZŠ Humenné, máj 2018

 

2018-10-19T07:37:29+00:00

Janka , ZŠ Humenné, máj 2018

 

V týchto dňoch sme na piatackych hodinách biológie začali s testovaním druhej “IT” metodiky projektu IT Akadémia, ktorá je zameraná na mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Naše hodiny preto opäť bádateľsky ožili. Na začiatku hodiny nás zaujímali žiacke predstavy o živote v rôznych substrátoch a preto sme sa ich spýtali, či žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy, ako by sme to mohli zistiť, či dokázať a kde sa tieto organizmy nachádzajú a prečo.Či sa ich predstavy stotožňujú s realitou, budú môcť zistiť sami. Po úvodných videoblogoch sme žiakov rozdelili do skupín a začalo samotné riadené bádanie.Úlohou žiakov bolo naplniť Petriho misky alebo iné laboratórne sklo rôznym substrátom (piesok, rašelina, pôda). Všetky substráty navlhčili vodou a na ne pritlačili malé kúsky papiera, resp. tenký plátok jablka. Svoje založené pokusy odfotili, prikryli a umiestnili na teplé miesto. Úlohou žiakov je v priebehu jedného týždňa vytvárať fotodokumentáciu a zaznamenávať do vopred pripravených pracovných listov zmeny, ktoré nastanú. Cieľom tohto bádania je vlastné zistenie a prípadná zmena ich predstáv o tom, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom síce nespozorujeme, avšak sú veľmi prospešné, nakoľko sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, pretože práve pôdne baktérie zabezpečujú rozklad odumretých rastlín a živočíchov a tak sa podieľajú na tvorbe humusu. Veríme, že zistené fakty poopravia predstavy žiakov o baktériách, ktoré pre nich znamenajú len škodcov spôsobujúcich ochorenia. Ako sa ukázalo, stanovený časový limit pre overenie metodiky bol opäť nepostačujúci a tak v nasledujúcich hodinách biológie budeme pokračovať druhou časťou metodiky, ktorá je zameraná na nekvitnúce byliny.

Rodič

Prišiel domov šťastný plný zážitkov a dojmov, ktoré si iste zapamätá navždy. Chcem Vám, ale aj celému Vášmu kolektívu poďakovať za čas, ktorý ste venovali našim deťom za obetavosť a tvorivosť, ktorú ste prejavili pri tvorbe programu. Hoci ja som sa o všetkom dozvedela len z fotiek za ktoré taktiež ďakujeme, pretože keď som sa pýtala Simona čo robíte odpoveď znela" máme aktivity".

Jana , matka žiaka , ktorý sa zúčastnil pobytového IT tábora:

2018-10-19T07:56:35+00:00

Jana , matka žiaka , ktorý sa zúčastnil pobytového IT tábora:

Prišiel domov šťastný plný zážitkov a dojmov, ktoré si iste zapamätá navždy. Chcem Vám, ale aj celému Vášmu kolektívu poďakovať za čas, ktorý ste venovali našim deťom za obetavosť a tvorivosť, ktorú ste prejavili pri tvorbe programu. Hoci ja som sa o všetkom dozvedela len z fotiek za ktoré taktiež ďakujeme, pretože keď som sa pýtala Simona čo robíte odpoveď znela" máme aktivity".

Žiak SŠ – účastník IT tábora

Páčilo sa mi najmä zamestnanie/prednáška Foto, kde som si mohol vyskúšať poctivú , analógovú výrobu fotografie. Tiež sa mi páčil prístup vedúcich, ktorí boli vždy ochotní mi pomôcť. Nočný pochod bol taktiež vynikajúci. Naučil som sa ako pracovať s jednočipovou vývojovou doskou a tiež základy architektúry takejto dosky. Ďalej som spoznal proces Van Dyke Brown a vyskúšal si jeho realizáciu.

Michal , Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, 17 rokov:

 

2018-10-19T07:52:15+00:00

Michal , Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, 17 rokov:

 

Páčilo sa mi najmä zamestnanie/prednáška Foto, kde som si mohol vyskúšať poctivú , analógovú výrobu fotografie. Tiež sa mi páčil prístup vedúcich, ktorí boli vždy ochotní mi pomôcť. Nočný pochod bol taktiež vynikajúci. Naučil som sa ako pracovať s jednočipovou vývojovou doskou a tiež základy architektúry takejto dosky. Ďalej som spoznal proces Van Dyke Brown a vyskúšal si jeho realizáciu.