Rodič

Prišiel domov šťastný plný zážitkov a dojmov, ktoré si iste zapamätá navždy. Chcem Vám, ale aj celému Vášmu kolektívu poďakovať za čas, ktorý ste venovali našim deťom za obetavosť a tvorivosť, ktorú ste prejavili pri tvorbe programu. Hoci ja som sa o všetkom dozvedela len z fotiek za ktoré taktiež ďakujeme, pretože keď som sa pýtala Simona čo robíte odpoveď znela" máme aktivity".

Jana , matka žiaka , ktorý sa zúčastnil pobytového IT tábora:

It akadémia
2018-10-19T07:56:35+02:00

Jana , matka žiaka , ktorý sa zúčastnil pobytového IT tábora:

Prišiel domov šťastný plný zážitkov a dojmov, ktoré si iste zapamätá navždy. Chcem Vám, ale aj celému Vášmu kolektívu poďakovať za čas, ktorý ste venovali našim deťom za obetavosť a tvorivosť, ktorú ste prejavili pri tvorbe programu. Hoci ja som sa o všetkom dozvedela len z fotiek za ktoré taktiež ďakujeme, pretože keď som sa pýtala Simona čo robíte odpoveď znela" máme aktivity".

Reakcie zo stretnutí

Ďakujem, je to pre nás veľká pomoc, veľa nového som sa dozvedela, webové portály, zdroje, filmy, obrazový materiál je pre nás veľmi dôležitý.

 

Mária Civáňová

It akadémia
2020-12-09T10:22:32+01:00

Mária Civáňová

Ďakujem, je to pre nás veľká pomoc, veľa nového som sa dozvedela, webové portály, zdroje, filmy, obrazový materiál je pre nás veľmi dôležitý.  

Reakcia zo stretnutia 19. novembra 2020

Ďakujem veľmi pekne, veľmi inšpiratívne. Teším sa na ďalšie.

 

Andrea Špiriaková

It akadémia
2020-11-23T17:02:50+01:00

Andrea Špiriaková

Ďakujem veľmi pekne, veľmi inšpiratívne. Teším sa na ďalšie.  

Žiak ZŠ– účastník IT tábora

Na LSTME sa mi páčil ľudský prístup inštruktorov a zároveň ich profesionalita. Oceňujem aj dostatočnú  pestrosť zamestnaní a možnosť získať odmenu za dobre vykonanú prácu. Dobrou voľbou bolo aj rozdelenie do skupín podľa znalostí. Naučil som sa nové algoritmy, jazyk GO a ako presne funguje procesor.

 

Jakub, Základná škola s materskou školou, Ludanice, 15 rokov:

 

It akadémia
2018-10-19T07:44:30+02:00

Jakub, Základná škola s materskou školou, Ludanice, 15 rokov:

 

Na LSTME sa mi páčil ľudský prístup inštruktorov a zároveň ich profesionalita. Oceňujem aj dostatočnú  pestrosť zamestnaní a možnosť získať odmenu za dobre vykonanú prácu. Dobrou voľbou bolo aj rozdelenie do skupín podľa znalostí. Naučil som sa nové algoritmy, jazyk GO a ako presne funguje procesor.  

Reakcia zo stretnutia 19. novembra 2020

Ďakujem, myslím, že všetko bolo jasné... už len sa do toho pustiť 😊

 

Alexander Fecura

It akadémia
2020-11-23T17:09:52+01:00

Alexander Fecura

Ďakujem, myslím, že všetko bolo jasné... už len sa do toho pustiť 😊  

Reakcia zo stretnutia 19. novembra 2020

Ďakujem za inšpiráciu a nový pohľad na školu budúcnosti

 

PaedDr. Karovičová

It akadémia
2020-11-23T17:11:41+01:00

PaedDr. Karovičová

Ďakujem za inšpiráciu a nový pohľad na školu budúcnosti  

Reakcie zo stretnutí

Ďakujem za zaujímavú prezentáciu.Ide z Vás nadšenie a to je super!

 

Štefan Krištín

It akadémia
2020-12-09T10:24:24+01:00

Štefan Krištín

Ďakujem za zaujímavú prezentáciu.Ide z Vás nadšenie a to je super!  

Učiteľ – overovateľ inovatívnych metodík

V týchto dňoch sme na piatackych hodinách biológie začali s testovaním druhej “IT” metodiky projektu IT Akadémia, ktorá je zameraná na mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Naše hodiny preto opäť bádateľsky ožili.

Na začiatku hodiny nás zaujímali žiacke predstavy o živote v rôznych substrátoch a preto sme sa ich spýtali, či žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy, ako by sme to mohli zistiť, či dokázať a kde sa tieto organizmy nachádzajú a prečo.Či sa ich predstavy stotožňujú s realitou, budú môcť zistiť sami. Po úvodných videoblogoch sme žiakov rozdelili do skupín a začalo samotné riadené bádanie.Úlohou žiakov bolo naplniť Petriho misky alebo iné laboratórne sklo rôznym substrátom (piesok, rašelina, pôda). Všetky substráty navlhčili vodou a na ne pritlačili malé kúsky papiera, resp. tenký plátok jablka.

Svoje založené pokusy odfotili, prikryli a umiestnili na teplé miesto. Úlohou žiakov je v priebehu jedného týždňa vytvárať fotodokumentáciu a zaznamenávať do vopred pripravených pracovných listov zmeny, ktoré nastanú.

Cieľom tohto bádania je vlastné zistenie a prípadná zmena ich predstáv o tom, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom síce nespozorujeme, avšak sú veľmi prospešné, nakoľko sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, pretože práve pôdne baktérie zabezpečujú rozklad odumretých rastlín a živočíchov a tak sa podieľajú na tvorbe humusu. Veríme, že zistené fakty poopravia predstavy žiakov o baktériách, ktoré pre nich znamenajú len škodcov spôsobujúcich ochorenia.

Ako sa ukázalo, stanovený časový limit pre overenie metodiky bol opäť nepostačujúci a tak v nasledujúcich hodinách biológie budeme pokračovať druhou časťou metodiky, ktorá je zameraná na nekvitnúce byliny.

Janka , ZŠ Humenné, máj 2018

 

It akadémia
2018-10-19T07:37:29+02:00

Janka , ZŠ Humenné, máj 2018

 

V týchto dňoch sme na piatackych hodinách biológie začali s testovaním druhej “IT” metodiky projektu IT Akadémia, ktorá je zameraná na mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Naše hodiny preto opäť bádateľsky ožili. Na začiatku hodiny nás zaujímali žiacke predstavy o živote v rôznych substrátoch a preto sme sa ich spýtali, či žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy, ako by sme to mohli zistiť, či dokázať a kde sa tieto organizmy nachádzajú a prečo.Či sa ich predstavy stotožňujú s realitou, budú môcť zistiť sami. Po úvodných videoblogoch sme žiakov rozdelili do skupín a začalo samotné riadené bádanie.Úlohou žiakov bolo naplniť Petriho misky alebo iné laboratórne sklo rôznym substrátom (piesok, rašelina, pôda). Všetky substráty navlhčili vodou a na ne pritlačili malé kúsky papiera, resp. tenký plátok jablka. Svoje založené pokusy odfotili, prikryli a umiestnili na teplé miesto. Úlohou žiakov je v priebehu jedného týždňa vytvárať fotodokumentáciu a zaznamenávať do vopred pripravených pracovných listov zmeny, ktoré nastanú. Cieľom tohto bádania je vlastné zistenie a prípadná zmena ich predstáv o tom, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom síce nespozorujeme, avšak sú veľmi prospešné, nakoľko sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, pretože práve pôdne baktérie zabezpečujú rozklad odumretých rastlín a živočíchov a tak sa podieľajú na tvorbe humusu. Veríme, že zistené fakty poopravia predstavy žiakov o baktériách, ktoré pre nich znamenajú len škodcov spôsobujúcich ochorenia. Ako sa ukázalo, stanovený časový limit pre overenie metodiky bol opäť nepostačujúci a tak v nasledujúcich hodinách biológie budeme pokračovať druhou časťou metodiky, ktorá je zameraná na nekvitnúce byliny.

Reakcia zo stretnutia 19. novembra 2020

IT Akadémia začala správny smer, len treba v ňom pokračovať. Ďakujeme

 

Jana Šteňová

It akadémia
2020-11-23T17:10:43+01:00

Jana Šteňová

IT Akadémia začala správny smer, len treba v ňom pokračovať. Ďakujeme  

Reakcie zo stretnutí

Ďakujem veľmi pekne, bolo to zaujímavé. Sme škola len s 1.stupňom, ale napriek tomu tieto aktivity v upravenej podobe sa dajú krásne pripraviť aj unás.

 

Adriana Puškášová

It akadémia
2020-12-09T10:25:50+01:00

Adriana Puškášová

Ďakujem veľmi pekne, bolo to zaujímavé. Sme škola len s 1.stupňom, ale napriek tomu tieto aktivity v upravenej podobe sa dajú krásne pripraviť aj unás.  

Žiak SŠ – účastník IT tábora

Páčilo sa mi najmä zamestnanie/prednáška Foto, kde som si mohol vyskúšať poctivú , analógovú výrobu fotografie. Tiež sa mi páčil prístup vedúcich, ktorí boli vždy ochotní mi pomôcť. Nočný pochod bol taktiež vynikajúci. Naučil som sa ako pracovať s jednočipovou vývojovou doskou a tiež základy architektúry takejto dosky. Ďalej som spoznal proces Van Dyke Brown a vyskúšal si jeho realizáciu.

Michal , Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, 17 rokov:

 

It akadémia
2018-10-19T07:52:15+02:00

Michal , Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, 17 rokov:

 

Páčilo sa mi najmä zamestnanie/prednáška Foto, kde som si mohol vyskúšať poctivú , analógovú výrobu fotografie. Tiež sa mi páčil prístup vedúcich, ktorí boli vždy ochotní mi pomôcť. Nočný pochod bol taktiež vynikajúci. Naučil som sa ako pracovať s jednočipovou vývojovou doskou a tiež základy architektúry takejto dosky. Ďalej som spoznal proces Van Dyke Brown a vyskúšal si jeho realizáciu.

Reakcia zo stretnutia 19. novembra 2020

Ďakujem! Konečne sa črtá pokus o systém v tomto smere!

 

Bohuslav Ilavský

It akadémia
2020-11-23T17:07:36+01:00

Bohuslav Ilavský

Ďakujem! Konečne sa črtá pokus o systém v tomto smere!  

Učiteľ

Hodnotenie po konferencii:
Ďakujem za možnosť bližšie sa zoznámiť s projektom IT Akadémie - o tom, čo projekt ponúka som mala úplne inú predstavu vytvorenú na základe niektorých referencií a tiež vlastných skúseností s inými podobnými iniciatívami z minulosti. Vďaka tomu, že ma presvedčili sme ako škola využili možnosť vstúpiť do projektu ako partnerská škola a následne som sa zúčastnila Konferencie národného projektu pre učiteľov ZŚ. Bola som nesmierne očarená týmto podujatím: atmosféra konferencie, obsah vzdelávacích aktivít, cenné diskusie s kolegami i plenárne prednášky uvoľnili obrovské množstvo energie, ktorú som si odnášala domov. V našej škole sa snažíme o aktívne učenie, vytváranie medzipredmetových vzťahov a tiež o rovesnícke učenie a presne v tomto duchu IT akadémia ponúka učiteľom i žiakom nový atraktívny pohľad na vzdelávanie. Pre našu školu bude veľkým prínosom možnosť rozšírenia vzdelania učiteľov informatiky ale i prírodovedných predmetov. Verím, že vďaka ponúkanej koncepcii vyučovania informatiky a tiež využívania digitálnych technológií v iných predmetoch dokážeme zlepšiť vyučovacie hodiny a ukázať žiakom ako má prebiehať vyučovanie na škole v 21. storočí. Pre mňa, ako učiteľa fyziky, je nesmierne cenné využívanie bádateľských aktivít, ktoré považujem za optimálnu cestu pri rozvoji tvorivosti a prírodovedného myslenia a tiež dôraz na skupinovú prácu. Projekt ponúka unikátne výstupy, či už sú to vzdelávacie aktivity, alebo metodiky umožňujúce učiteľom efektívne využívať vyučovacie hodiny a prinášať žiakom úplne nový pohľad na svet v ktorom žijeme. Vytvoriť takýto komplexný materiál je pre učiteľa náročné a jeho overovanie a úprava je dlhodobá záležitosť, preto si nesmierne vážim ponuku vzdelávacích materiálov, ktoré mi pomôžu preniesť ťažisko mojej práce na prácu so žiakmi a tiež poskytujú vzor pre spracovanie nových tém. Je škoda, že z vybavených laboratórií sa môže tešiť len časť zapojených škôl. Je veľkou výzvou popasovať sa s dovybavením kabinetu prírodovedných predmetov, snáď si si tým dokážeme poradiť. Teším sa na prácu, ktorá je pred nami a chcela by som veriť, že sme práve začali spoločnú cestu s novým a inovatívnym vzdelávaním, ktorá neskončí po ukončení projektu v roku 2020. Dobrodružná výprava začína, dostali sme mapu, kompas a je na nás aby sme na cestu do budúcnosti pozvali čo najviac našich kolegov, žiakov a priateľov dobrých škôl.

 

Janka z Novej Dubnice, učiteľka fyziky

It akadémia
2018-12-03T07:30:46+01:00

Janka z Novej Dubnice, učiteľka fyziky

Hodnotenie po konferencii: Ďakujem za možnosť bližšie sa zoznámiť s projektom IT Akadémie - o tom, čo projekt ponúka som mala úplne inú predstavu vytvorenú na základe niektorých referencií a tiež vlastných skúseností s inými podobnými iniciatívami z minulosti. Vďaka tomu, že ma presvedčili sme ako škola využili možnosť vstúpiť do projektu ako partnerská škola a následne som sa zúčastnila Konferencie národného projektu pre učiteľov ZŚ. Bola som nesmierne očarená týmto podujatím: atmosféra konferencie, obsah vzdelávacích aktivít, cenné diskusie s kolegami i plenárne prednášky uvoľnili obrovské množstvo energie, ktorú som si odnášala domov. V našej škole sa snažíme o aktívne učenie, vytváranie medzipredmetových vzťahov a tiež o rovesnícke učenie a presne v tomto duchu IT akadémia ponúka učiteľom i žiakom nový atraktívny pohľad na vzdelávanie. Pre našu školu bude veľkým prínosom možnosť rozšírenia vzdelania učiteľov informatiky ale i prírodovedných predmetov. Verím, že vďaka ponúkanej koncepcii vyučovania informatiky a tiež využívania digitálnych technológií v iných predmetoch dokážeme zlepšiť vyučovacie hodiny a ukázať žiakom ako má prebiehať vyučovanie na škole v 21. storočí. Pre mňa, ako učiteľa fyziky, je nesmierne cenné využívanie bádateľských aktivít, ktoré považujem za optimálnu cestu pri rozvoji tvorivosti a prírodovedného myslenia a tiež dôraz na skupinovú prácu. Projekt ponúka unikátne výstupy, či už sú to vzdelávacie aktivity, alebo metodiky umožňujúce učiteľom efektívne využívať vyučovacie hodiny a prinášať žiakom úplne nový pohľad na svet v ktorom žijeme. Vytvoriť takýto komplexný materiál je pre učiteľa náročné a jeho overovanie a úprava je dlhodobá záležitosť, preto si nesmierne vážim ponuku vzdelávacích materiálov, ktoré mi pomôžu preniesť ťažisko mojej práce na prácu so žiakmi a tiež poskytujú vzor pre spracovanie nových tém. Je škoda, že z vybavených laboratórií sa môže tešiť len časť zapojených škôl. Je veľkou výzvou popasovať sa s dovybavením kabinetu prírodovedných predmetov, snáď si si tým dokážeme poradiť. Teším...
0
0
It akadémia