Overovanie metodík a nových predmetov

Zaškoľovanie škôl do používania laboratórií získaných v rámci projektu

Popularizačné aktivity

Denný IT tábor pre SŠ v Žiline

3D tlač – 21. marca 2019

NAG – Networking Academy Games – 22. marca 2019

RoboCup – 27. marca – 29. marca 2019

PALMA junior – 2. online kolo (20/21. 3. 2019)

Korešpondenčné matematické semináre pre ZŠ a SŠ

Veda v meste

IT čajovňa – Košice – téma Informatika v prírodných vedách a matematike

Overovanie metodík a nových predmetov

Zaškoľovanie škôl do používania laboratórií získaných v rámci projektu

Vzdelávanie učiteľov – formálne a neformálne

Konferencia pre učiteľov gymnázií a stredných odborných škôl

Popularizačné aktivity

IHRA – finálové kolo

PALMA – 2. online kolo

Veda v meste

IT čajovňa

Overovanie metodík a nových predmetov

Zaškoľovanie škôl do používania laboratórií získaných v rámci projektu

Popularizačné aktivity

PALMA – finálové kolo

PALMA junior – 3. online kolo

Veda v meste

IT čajovňa

Matematická súťaž MAMUT

Overovanie metodík a nových predmetov

Zverejnenie ponuky overovania inovatívnych metodík a nových predmetov pre obdobie šk. roku 2019/2020

Vzdelávanie učiteľov – formálne a neformálne

Zverejnenie ponuky kontinuálnych vzdelávaní pre obdobie šk. roku 2019/2020

Popularizačné aktivity

Robotická súťaž RBA

Finále PALMA junior

Sústredenia riešiteľov matematických seminárov

Veda v meste

IT čajovňa

Overovanie metodík a nových predmetov

Zber záujmu o overovanie inovatívnych metodík a nových predmetov pre obdobie šk. roku 2019/2020

Vzdelávanie učiteľov – formálne a neformálne

Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie pre obdobie šk. roku 2019/2020

Stáže učiteľov v IT firmách – cca 30 – 40 učiteľov

Popularizačné aktivity

Denný IT tábor – UPJŠ Košice – 8. – 12. júla 2019 cca 20 žiakov ZŠ

Denný IT tábor – UPJŠ Košice – 15. – 19. júla 2019 cca 20 žiakov ZŠ

Denný IT tábor – TUKE Košice – júl/august 2019 cca 40 žiakov SŠ

Denný IT tábor – ŠVS Banská Bystrica – august 2019 cca 20 žiakov ZŠ

Denný IT tábor – UMB Banská Bystrica – júl/august 2019 cca 40 žiakov ZŠ

Denný IT tábor – UKF Nitra – júl/august 2019 cca 40 žiakov ZŠ

Letný pobytový tábor – Danišovce – august 2019 cca 40 žiakov ZŠ

Letné sústredenie talentovanej mládeže – júl 2019 cca 40 žiakov ZŠ a SŠ